สมัครบัตรเครดิต โซ ฟาสต์

โปรโมชั่นสำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB มาก่อน

รับคะแนนสูงสุด 6,000 คะแนน
(คะแนนพิเศษ 4,000 คะแนน และคะแนนปกติ 2,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 20,000 บาท ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติฯ


เงื่อนไขการร่วมรายการ

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือบัตรเครดิต Royal Top Brass ประเภทบัตรหลักใบแรก และยังไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB ทุกประเภทมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรใหม่ได้รับการอนุมัติ
  • ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63 เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน และคงสถานะบัตรเป็นปกติ นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ เพื่อรับคะแนนพิเศษ 4,000 คะแนน
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการ Cash Chill Chill ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน(Unit Linked) ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อประเภทของรางวัล ต่อ 1 บัญชีบัตร (กรณีสมัครบัตรเครดิตมาพร้อมกันมากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะให้ของรางวัลจากประเภทบัตรฯที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขโปรโมชั่นนั้นๆก่อน)
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ไม่สามารถใช้ราคาของสมนาคุณที่แจ้งในสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558

For more information in English language please contact TMB Contact Center 1558

Period: 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63

 

Back