ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast

รับไปเลย 2 ต่อ รวมสูงสุด 16,000 คะแนน


ต่อที่ 1 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 1,000 คะแนน
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ และนำคะแนน
มาแลกรับกระเป๋า ELLE Overnight Bag ขนาด 20x43x30 ซม. มูลค่า 2,990 บาท


ต่อที่ 2 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 15,000 คะแนน
เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 20,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ และนำคะแนน
เพื่อมาแลกของรางวัลมากมายในรายการ TMB Reward Plus


เงื่อนไขการร่วมรายการ

  • สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือ TMB Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักรายใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 61 ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB มาก่อน หรือเคยมีแต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือผู้ถือบัตรเสริมรายเดิมที่ขอสมัครเป็นสมาชิกบัตรหลัก ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ โดยธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขการแลกคะแนน TMB Rewards Plus หลังจากที่คะแนนสะสมโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้วสามารถนำ 1,000 คะแนน มาแลกกระเป๋า ELLE Overnight Bag (รหัส4000) หรือรับ 15,000 คะแนน เพื่อแลกรับของรางวัลตามรายการ TMB Reward Plus ได้โดยโทรเข้ามาทำรายการที่ TMB Contact Center 1558 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ www.tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ของสมนาคุณ กระเป๋า ELLE Overnight Bag สามาถแลกรับได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 61 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด
  • ของสมนาคุณมีจำนวณจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
Period: 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 61

 

Back