เงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิต 500 บาท

เงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิต 500 บาท

บัตร TMB So Fast และ Top Brass

Code: 0003 : 7,500 คะแนน

บัตร TMB ABSOLUTE

Code: 0094 : 7,500 คะแนน

วันนี้คุณสามารถแลกเครดิตเงินคืนผ่าน TMB Touch และ TMB Internet Banking
แลกรับเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
ทุก 7,500 คะแนน = 500 บาท
ธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรให้ โดยจะแสดงในรอบบัญชีถัดไปหลังจากที่ดำเนินการแลกรับ
ไม่สามารถรวมคะแนนสะสมร่วมกับบัตรเครดิต TMB อื่นได้

ผู้จัดจำหน่าย TMB Contact Center โทร.1558