ลีมูซีน Standard

ลีมูซีน Standard

บัตร TMB So Fast และ Top Brass

Code: 2023 : 14,900 คะแนน

บัตร TMB ABSOLUTE

Code: 2024 : 10,000 คะแนน


• มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท
• บริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง ระหว่างที่พักและท่าอากาศยานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ คือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองไปที่พัก หรือจากที่พักไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เท่านั้น
• รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่า Code จะหมดจากการแลกรับ
• ใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563
• ลูกค้าจะได้รับโค้ดการใช้บริการทางไปรษณีย์จากทางธนาคารหลังการแลกรับภายใน 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย)
• กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการตามรายละเอียด
https://www.tmbbank.com/document/rewards-plus-2023

ผู้จัดจำหน่าย บจ. เอส พี ลีมูซีน แอนด์ เซอร์วิส

Relate

กลับหน้าคะแนนสะสม