ลีมูซีน VIP

ลีมูซีน VIP

บัตร TMB So Fast และ Top Brass

Code: 2025 : 29,900 คะแนน

บัตร TMB ABSOLUTE

Code: 2026 : 20,000 คะแนน


• มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท
• บริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง ระหว่างที่พักและท่าอากาศยานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ คือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองไปที่พัก หรือจากที่พักไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือดอนเมือง เท่านั้น
• รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 15 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่า Code จะหมดจากการแลกรับ
• ใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563
• ลูกค้าจะได้รับโค้ดการใช้บริการทางไปรษณีย์หลังการแลกรับภายใน 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย)
• กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการตามรายละเอียด
https://www.tmbbank.com/document/rewards-plus-2025

ผู้จัดจำหน่าย บจ. เอส พี ลีมูซีน แอนด์ เซอร์วิส

Relate

กลับหน้าคะแนนสะสม