มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

Code: 3009 : 1,000 คะแนน

เงินบริจาค มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ร่วมสร้างปาฏิหาริย์เพื่อผู้ป่วยเด็กวิกฤต ในการจัดซื้อเตียงและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ห้องไอซียู
แลกเงินบริจาคเพื่อการกุศล ทุก 1,000 คะแนน = 100 บาท

ขอสงวนสิทธิ์กรณีแลกรับคะแนนเพื่อบริจาคในเดือน ธันวาคมนั้น ใบเสร็จในการลดหย่อนภาษีจะได้รับ และใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในปีถัดไป

ผู้จัดจำหน่าย -

Relate

กลับหน้าคะแนนสะสม