V Villas Hua Hin

V Villas Hua Hin

บัตร TMB So Fast และ Top Brass

Code: 4072 : 228,100 คะแนน

Code: 5072 : 114,050 คะแนน + 9,600 บาท

บัตร TMB ABSOLUTE

Code: 4057 : 182,500 คะแนน

Code: 5073 : 91,250 คะแนน + 9,600 บาท


• ห้องพัก Pool Villa One Bedroom 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
• ลูกค้าจะได้รับโค้ดสำหรับจองห้องพักทางไปรษณีย์หลังการแลกรับภายใน 7 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย)
• สำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการผ่าน บจก. เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น โทร. 0-2016-9998 เวลา 09.00 – 21.00 น. ของทุกวัน หรือ service@worldrewardsolutions.com โดยแจ้งโค้ดที่ได้รับ เพื่อสำรองห้องพัก
• กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการ โดยไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์ หากดำเนินการดังกล่าวน้อยกว่า 7 วัน และไม่เข้ารับบริการตามวันที่สำรองสิทธิ์ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว
• สามารถใช้สิทธิ์เข้าพักได้ตั้งแต่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 20 ธันวาคม 2563
• สงวนสิทธิ์ไม่สามารถเข้าพักได้ช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 – 10 มกราคม 2563
• หากท่านประสงค์เข้าพักช่วงเทศกาลหรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างวันที่ วันที่ 24-28 มกราคม 2563, 7-10 กุมภาพันธ์ 2563, 10-16 เมษายน 2563, 1-6 พฤษภาคม 2563, 3-7 กรกฎาคม 2563, 1-10 ตุลาคม 2563 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 4,500 บาท ต่อห้อง/คืน สำหรับ 2 ท่าน โดยลูกค้าต้องชำระกับผู้จัดจำหน่าย บจก. เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น ผู้ให้บริการสำรองห้องพัก
• กรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมระหว่างการเข้าพัก เช่น ค่าอาหารมื้อกลางวันหรือค่ำ มินิบาร์ หรือสปา เป็นต้น ท่านต้องเป็นผู้ชำระกับทางโรงแรมโดยตรง
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิพิเศษต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้จัดจำหน่าย เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น จำกัด
โทร. 0-2016-9998

Relate

 • AIS Sim 2 Fly 399-inf

  บัตร TMB So Fast และ Top Brass

  Code: 4055 : 6,100 คะแนน


  บัตร TMB ABSOLUTE

  Code: 4056 : 4,800 คะแนน

 • AIS Sim 2 Fly 899

  บัตร TMB So Fast และ Top Brass

  Code: 4057 : 12,900 คะแนน

  Code: 5057 : 6,450 คะแนน + 550 บาท


  บัตร TMB ABSOLUTE

  Code: 4058 : 10,300 คะแนน

 • Rimowa Essential 21 inch(Blue)

  บัตร TMB So Fast และ Top Brass

  Code: 4059 : 341,800 คะแนน

  Code: 5059 : 170,900 คะแนน + 14,400 บาท


  บัตร TMB ABSOLUTE

  Code: 4060 : 273,400 คะแนน

  Code: 5060 : 15,200 คะแนน + 14,350 บาท

 • Sri Panwa Phuket

  บัตร TMB So Fast และ Top Brass

  Code: 4061 : 181,300 คะแนน

  Code: 5061 : 90,650 คะแนน + 7,650 บาท


  บัตร TMB ABSOLUTE

  Code: 4062 : 145,000 คะแนน

  Code: 5062 : 80,550 คะแนน + 7,650 บาท

กลับหน้าคะแนนสะสม