INVESTMENT TALK
TMB Wealth Banking x TMBAM Eastspring

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ

ท่ามกลางสภาวะความท้าทายของการลงทุนเช่นนี้ ย่อมมีคำถามว่าทำอย่างไรให้พอร์ตการลงทุนได้ผลตอบแทนพอสมควรโดยที่ไม่เสี่ยงต่อการติดลบมากจนเกินไป หรือน้อยเกินไปจนแพ้เงินเฟ้อ “ทีเอ็มบี” หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Investment Talk ชวนลูกค้ากลุ่มธนบดีธนกิจ (Wealth Banking) ร่วมหาคำตอบ พร้อมให้คำแนะนำแนวทางการลงทุน ในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนของพอร์ตการลงทุนผ่านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” โดย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล, CFA, CFP® กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด

ปัจจุบันสินทรัพย์ประเภทพร็อพเพอร์ตี้ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากกระแสรายได้ที่ค่อนข้างดี จึงเป็นทางเลือกสำคัญที่จะทำให้พอร์ตมีความเสี่ยงในระดับที่ไม่มากจนเกินไป แต่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะปานกลางถึงระยะยาว ซึ่งบลจ.ทหารไทยได้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้สามารถขยายการลงทุนไปสู่ทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดกระแสรายได้ ค่าเช่า และค่าบริการ ผ่าน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (TMBPIPF), กองทุนเปิด TMB Eastspring Asia Pacific Flexible และกองทุนเปิดทีเอ็มบี โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (TMBGPROP)

ดร.สมจินต์ยังแนะนำเรื่องการจัดทัพลงทุนด้วยว่า หากต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุน ต้องจัดทัพลงทุนโดยมุ่งวัตถุประสงค์ เพราะเงินของเรามีลักษณะ เงื่อนไข และวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน เครื่องมือในการลงทุนก็มีลักษณะของผลตอบแทนไม่เหมือนกัน ถ้าสามารถเข้าใจความต้องการของเราเอง ว่าเงินที่กำลังลงทุนนั้น รับความเสี่ยงได้แค่ไหน ลงทุนยาวได้แค่ไหนและเข้าใจทรัพย์สินที่เราจะลงทุน แล้วจับมาลงทุนให้สอดคล้องกัน