สิทธิพิเศษด้านการเงินและค่าธรรมเนียม

หลากหลายสิทธิพิเศษทางการเงิน พร้อมรับส่วนลด และการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ

ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยน USD
สหรัฐอเมริกา
EUR
สหภาพยุโรป
GBP
อังกฤษ
JPY**
ญี่ปุ่น
AUD
ออสเตรเลีย
SGD
สิงคโปร์
HKD
ฮ่องกง
ธนบัตร 20 สตางค์ 45 สตางค์ 50 สตางค์ 30 สตางค์ 35 สตางค์ 25 สตางค์ 4 สตางค์
เงินโอนระหว่างประเทศ 5 สตางค์ 15 สตางค์ 15 สตางค์ 10 สตางค์ 10 สตางค์ 10 สตางค์ 2 สตางค์
ส่วนลดอัตราแลกเปลี่ยน ธนบัตร เงินโอนระหว่างประเทศ
USD
สหรัฐอเมริกา
20 สตางค์ 5 สตางค์
EUR
สหภาพยุโรป
45 สตางค์ 15 สตางค์
GBP
อังกฤษ
50 สตางค์ 15 สตางค์
JPY**
ญี่ปุ่น
30 สตางค์ 10 สตางค์
AUD
ออสเตรเลีย
35 สตางค์ 10 สตางค์
SGD
สิงคโปร์
25 สตางค์ 10 สตางค์
HKD
ฮ่องกง
4 สตางค์ 2 สตางค์
  • สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ที่ TMB อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-299-1800 /02-242-3696
  • บริการคิวพิเศษ ในการทำธุรกรรมการเงิน เพียงกดเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร ที่เครื่อง TMB Smart Q ณ สาขาธนาคารที่ให้บริการ เพื่อรับคิวพิเศษได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้บัตร

 

หมายเหตุ :
* ยกเว้นสกุลเงิน JPY คิดค่าธรรมเนียมตามปกติ
** ส่วนลดต่อ 100 เยน