สิทธิพิเศษด้านไลฟ์สไตล์

คัดสรรสิทธิพิเศษจากพันธมิตรชั้นนำ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของลูกค้าคนสำคัญ

บริการด้านการรับ - ส่ง ระหว่างที่พักกับท่าอากาศยาน
  • บริการรถลีมูซีน อำนวยความสะดวก รับ-ส่ง ระหว่างที่พักกับท่าอากาศยานรายละเอียดเพิ่มเติม
  • บริการตรวจสุขภาพ อย่างครบถ้วนจาก เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลพญาไท รายละเอียดเพิ่มเติม
  • สัมมนาทางการเงินการลงทุน ที่เจาะลึกสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
  • ของขวัญพิเศษ ในโอกาสสำคัญต่างๆ
  • กิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์

เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษ TMB Wealth Banking เฉพาะลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น
• การใช้สิทธิพิเศษต่างๆ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาที่ธนาคารได้ระบุไว้ เพียงแจ้งหมายเลขที่ระบุอยู่ด้านหลังบัตรกำนัลเพื่อรับสิทธิ์ตามที่ธนาคารกำหนด
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า TMB Wealth Banking อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า