TMB Business PromptPay

TMB Business PromptPay

รายละเอียดบัญชี

พิเศษ! PromptPay for Business ที่ใช้ได้ทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็น SME ที่เป็นนิติบุคคล หรือ SME ที่เป็นบุคคลธรรมดา

 • คุณสามารถเลือกลงทะเบียนและโอนเงินผ่าน PromptPay ได้ครบทุกรูปแบบ

  คุณสามารถเลือกลงทะเบียนและโอนเงินผ่าน PromptPay

  ได้ครบทุกรูปแบบบน Mobile Application โดยสามารถใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร (tax ID) หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือแทนเลขที่บัญชีของธนาคาร สะดวกสบายและง่ายยิ่งขึ้น

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียม

  ฟรี! ค่าธรรมเนียมการโอน PromptPay

  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อโอนเงินด้วยบัญชี TMB ผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (TMB Business Click และ TMB Business Touch)

 • รับเงินโอนเข้าโดยทันที

  รับเงินโอนเข้าโดยทันที แบบ real time

  เมื่อลงทะเบียน PromptPay ด้วยบัญชี TMB

 • Promotion

  พิเศษ! สมัคร PromptPay for Business

  พร้อมเปิดบัญชี TMB SME One Bank ฟรี! ค่าธรรมเนียมปีแรก 500 บาท วันนี้ – 31 ธ.ค. 2560

รับและโอนเงินได้ในทันที ผ่านบริการพร้อมเพย์ 

พร้อมเพย์เป็นทางเลือกใหม่ที่เพิ่มความสะดวกในการรับเงินและโอนเงินโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (สำหรับนิติบุคคล) แทนเลขที่บัญชีของธนาคาร

 • ทำธุรกรรมรับหรือโอนข้ามธนาคารข้ามเขตผ่านพร้อมเพย์
  • ฟรี! โอนไม่มีค่าธรรมเนียมถึงสิ้นปี 2560 เมื่อโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (TMB Business Click และ TMB Business Touch)
  • สะดวก ง่าย และ รวดเร็ว เพียงใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ สำหรับบุคคลธรรมดา หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (tax ID) สำหรับนิติบุคคล ก็สามารถรับเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารหรือชื่อธนาคารให้ยุ่งยาก 

เงื่อนไขของ PromptPay for Business จาก TMB ในการได้รับเงินค่าธรรมเนียม 500 บาท คืนเมื่อสมัคร PromptPay for Business และเปิดบัญชี SME One Bank 

 • เปิดบัญชี SME One Bank หลังวันที่ 20 มีนาคม 2560 และสมัครผูกบัญชี PromptPay for Business กับบัญชีที่เปิด
 • ไม่มีการยกเลิกการสมัคร Prompt Pay for Business ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่เปิดบัญชี
 • หมดเขต 31 ธันวาคม 2560

พร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ ลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง 

1. ลงทะเบียน Online

TMB Business CLICK TMB Business CLICK คลิก

TMB Business Touch TMB Business Touch คลิก

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร Download-EDC

และส่งมาที่

 • หน่วยงานบริการลูกค้าธุรกิจเทคโนโลยี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 20A ที่อยู่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 (รหัส 7582)
 • Relationship Manager ที่ดูแลลูกค้าอยู่

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • ใบสมัครขอลงทะเบียน PromptPay for Business จาก TMB
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ในกรณีมอบอำนาจ

 • หนังสือมอบอำนาจตัวจริง 
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา

ใหม่! บริการเตือนเพื่อจ่ายสำหรับธุรกิจ เพื่อลูกค้าพร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ ให้สามารถทำการแจ้งเตือนการชำระสินค้าและบริการไปยังคู่ค้า 

บริการเตือนเพื่อจ่ายสำหรับธุรกิจ (PayAlert for Business) เป็นบริการใหม่เพื่อลูกค้าทีเอ็มบีพร้อมเพย์สำหรับธุรกิจ โดยลูกค้าสามารถทำรายการเตือนเพื่อจ่ายผ่าน TMB Business TOUCH เพื่อแจ้งเตือนการชำระค่าสินค้าและบริการไปยังผู้ซื้อสินค้าและบริการหรือคู่ค้า ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าให้มีช่องทางในการแจ้งเตือนและรับชำระเงินได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก