แอปพลิเคชันจัดการร้านค้า (Smart Shop)

วิธีการใช้งาน

จัดการง่ายกว่า

ไม่ต้องอยู่หน้าร้าน

ก็ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

รู้ทุกยอดขายผ่านมือถือ

รู้ยอดเร็วกว่า

แจ้งเตือนทุกยอดการขายทันที

ที่ชำระเงินผ่าน QR Code

ในแอปพลิเคชัน

ต่อยอดได้มากกว่า

รายงานสรุปยอดขาย และข้อมูลเชิงลึก

พร้อมดาวน์โหลด

เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ

สมัครใช้ ฟรี!

TMB Smart Shop

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

วิธีการใช้งาน

แอปพลิเคชันจัดการร้านค้า (Smart Shop)

จัดการง่ายกว่า

ไม่ต้องอยู่หน้าร้าน

ก็ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

รู้ทุกยอดขายผ่านมือถือ

รู้ยอดเร็วกว่า

แจ้งเตือนทุกยอดการขายทันที

ที่ชำระเงินผ่าน QR Code

ในแอปพลิเคชัน

ต่อยอดได้มากกว่า

รายงานสรุปยอดขาย และข้อมูลเชิงลึก

พร้อมดาวน์โหลด

เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ

 

สมัครใช้ ฟรี!

TMB Smart Shop

ด้วย 3 ขั้นตอนง่ายๆ

คำถามที่พบบ่อย

ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชี ALL FREE หรือลูกค้านิติบุคคลที่มีบัญชีธุรกิจ SME One Bank

สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

ดาวน์โหลดและสมัครผ่านแอปพลิเคชัน Smart Shop ได้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และ Play Store สำหรับระบบ Android เพียงเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนและเลขบัญชีธนาคาร

สำหรับลูกค้านิติบุคคล

ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อสมัครขอใช้บริการ Smart Shop และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร กรณีที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน ร้านค้าจะได้รับอนุมัติภายใน 5 วันทำการ โดยธนาคารจะแจ้งผลการสมัครทาง SMS และส่งรหัสเข้าใช้งานครั้งแรกให้ร้านค้าทางอีเมล ร้านค้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและนำรหัสลงทะเบียนเข้าใช้งาน

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • หนังสือยินยอมบริษัทในเครือ (ถ้ามี)

หมายเหตุ: กรณีที่เป็นสำเนาเอกสาร ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

สถานที่จัดส่งใบสมัคร

 • งานสนับสนุนงานติดตั้งระบบลูกค้าธุรกิจ ชั้น 24A ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนและแท๊บแล็ต รองรับระบบปฏิบัติการ

 • iOS เวอร์ชัน 9.3 ขึ้นไป
 • Android เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป

รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทั้ง Edge, 3G, 4G และ Wi-Fi

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้บริการ

เจ้าของร้านค้าสามารถขอป้าย QR Code ตั้งร้าน ผ่านแอปพลิเคชัน ในเมนูตั้งค่าและกด “ขอป้าย QR” โดยสามารถระบุรายละเอียดคำขอ (จำนวนป้าย QR ที่ขอและที่อยู่จัดส่ง) กด “ส่งคำขอ” และ ยืนยันข้อมูลเพื่อขอป้าย QR ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งป้าย QR Code ให้แก่ร้านค้าเพื่อรับชำระเงินต่อไป

See More

ร้านค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือน (Notification) เงินเข้าบัญชีทันทีผ่านแอปพลิเคชันเมื่อลูกค้าชำระเงินผ่าน QR Code สำเร็จ (ต้องเปิดรับการแจ้งเตือนที่โทรศัพท์มือถือที่ใช้งาน) และสามารถดูข้อมูลรายการชำระเงินสำเร็จได้ที่หน้า "ประวัติรายการขาย" ทั้งเจ้าของร้านและพนักงานจะได้รับการแจ้งเตือนรายการเงินเข้าพร้อมๆ กัน ทำให้เจ้าของร้านสามารถรับรู้ทุกความเคลื่อนไหวของยอดขายได้

ร้านค้าควรตรวจสอบว่าเงินเข้าบัญชีเรียบร้อย ก่อนส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า / ผู้ซื้อ

กรณีที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือน ร้านค้าสามารถกด "ตรวจสอบรายการ" ใต้รูป QR Code เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินของลูกค้าและยืนยันว่าเงินเข้าบัญชีร้านค้าแล้ว ถ้าระบบขึ้นข้อความ "ไม่พบรายการชำระเงิน" แสดงว่ารายการโอนเงินของลูกค้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์

ร้านค้าสามารถดูข้อมูลรายการรับชำระเงิน ผ่านแอปพลิเคชันได้ดังนี้

 • ดูสรุปยอดขายรวมประจำวันได้ที่เมนูหลัก (หน้าแรกที่เข้าใช้งาน)
 • ดูข้อมูลรายการชำระเงินย้อนหลังแต่ละรายการพร้อมรายละเอียดได้ที่เมนู "ประวัติรายการขาย"
 • ขอไฟล์รายงานการขายได้ที่เมนู "ขอรายงานการขาย" ระบบจะทำการส่งไฟล์รายงานเป็น Excel ให้เจ้าของร้านค้าตามอีเมลที่ลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน

เจ้าของร้านค้าผู้เป็นเจ้าของบัญชีจะสามารถดูรายการรับเงินทั้งหมดจากพนักงานทุกคนได้

เจ้าของร้านสามารถเพิ่มพนักงานเพื่อช่วยดูแลร้านค้าและรับชำระเงินได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางแอปพลิเคชัน ในเมนูตั้งค่า เลือก "จัดการบัญชีพนักงาน" โดยสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของพนักงานแต่ละคนได้ดังนี้

 • สิทธิ์แอดมิน (Admin) สามารถช่วยรับชำระเงิน ดูรายการชำระเงิน จัดการสินค้า จัดการข้อมูลร้านค้า และเพิ่มสิทธิ์พนักงาน
 • สิทธิ์พนักงาน (Staff) สามารถช่วยรับชำระเงินและดูรายการชำระเงิน

พนักงานจะได้รับอีเมลคำเชิญร่วมร้านค้า พร้อมรหัสเข้าใช้งานครั้งแรกเพื่อนำมาใช้เข้าระบบและเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันภายใต้ร้านค้า

เจ้าของร้านค้าสามารถกดส่งคำเชิญเข้าร่วมร้านค้าพร้อมรหัสเข้าใช้งานครั้งแรกให้แก่พนักงานอีกครั้ง ในเมนู "จัดการบัญชีพนักงาน"

เจ้าของร้านค้าสามารถลบพนักงานออกจากร้านค้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน ในเมนูตั้งค่า เลือก "จัดการบัญชีพนักงาน" โดยเลือกพนักงานที่ต้องการลบออกจากร้านค้า กด "ลบพนักงาน" และ "ยืนยัน" การลบพนักงาน

เพื่อให้ได้รับ QR Code ที่ตรงกับรูปแบบที่ธนาคารกำหนดและป้องกันการถูกปลอมแปลงจากมิจจาชีพ ธนาคารขอแนะนำให้ร้านค้าหลีกเลี่ยงการพิมพ์ QR Code ด้วยตัวเอง หรือรับ QR มาจากผู้อื่นที่ไม่น่าเชื่อถือ

กรณีแก้ไขข้อมูลร้านค้า (จำกัดสิทธิ์เฉพาะเจ้าของร้านค้า) เจ้าของร้านค้าสามารถแก้ไขข้อมูลร้านค้าได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน ในเมนู "ข้อมูลร้านค้า" หัวข้อ ชื่อร้านค้า ประเภทร้านค้า ที่อยู่ร้านค้า เบอร์โทรศัพท์ร้านค้า และตั้งค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานของตนเองผ่านแอปพลิเคชันในเมนู "ข้อมูลของฉัน" ในหัวข้อ ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งานนี้มีผลต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน Smart Shop เท่านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักของผู้ใช้ที่มีอยู่กับธนาคาร

ผู้ใช้งานต้องรีเซ็ตรหัส PIN ใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน ดังนี้

 • 1. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Username)
 • 2. กด "ลืมรหัส PIN?"
 • 3. เลือกช่องทางเพื่อรับ OTP สำหรับเปลี่ยนรหัส PIN (ทาง SMS หรืออีเมล)
 • 4. นำ OTP ที่ได้รับมาใส่
 • 5. ระบบจะให้ตั้งค่าและยืนยันรหัส PIN ใหม่

แนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบการเชื่อมต่อินเทอร์เน็ต ถ้ายังไม่หายให้ทำการปิดแอปพลิเคชันและเปิดใช้งานใหม่ หรือลบแอปพลิเคชันและติดตั้งใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ทีเอ็มบี ( Business Solutions) 02-828-2828 วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00-20.00