Fai Fah Logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "ไฟ ฟ้า"

สนุกไปกับกิจกรรมดีๆจากไฟฟ้า เพื่อความฝัน เพื่ออนาคตที่สดใส

แวะชมอาคาร ไฟ ฟ้า

Fai Fah Building

อาคาร ไฟ ฟ้า ประดิพัทธ์

"ศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชนแห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์"

โครงสร้างกิจกรรมของโครงการ "ไฟ ฟ้า" นอกจากจะตรงใจคนในชุมชนประดิพัทธ์แล้ว ยังโดนใจ Mr. Bill Bensley สถาปนิก ติดอันดับ 1 ใน ร้อยของโลกจากนิตยสาร Time เพราะต้องการร่วมเป็นหนึ่งในผู้ช่วยถ่ายทอดความสุขของการแบ่งปันกับ "ไฟ ฟ้า" ซึ่งอาสาเป็นผู้ออกแบบตึก "ไฟ ฟ้า" ให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Fai Fah Building

ศูนย์เรียนรู้และกิจกรรม "ไฟ ฟ้า" แห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน กล่าวคือเด็กๆทุกคนสามารถมาใช้สถานที่ในเวลาว่างได้ เช่น ทำการบ้าน อ่านหนังสือ พบปะเพื่อนๆ ทำกิจกรรม (Empowerment Life Skills) และกิจกรรมศิลปะ

Fai Fah Building

ศูนย์เรียนรู้และกิจกรรม "ไฟ ฟ้า" แห่งแรกบนถนนประดิพัทธ์เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน กล่าวคือเด็กๆทุกคนสามารถมาใช้สถานที่ในเวลาว่างได้ เช่น ทำการบ้าน อ่านหนังสือ พบปะเพื่อนๆ ทำกิจกรรม (Empowerment Life Skills) และกิจกรรมศิลปะ

ปัจจุบันเราได้ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังพนักงาน และมีผู้สมัครมาร่วมเป็น วิทยากรอาสาสมัครแล้วกว่า 400 ท่าน ซึ่งอาสาสมัครทุกคนได้รับการฝึกอบรม ด้านจิตวิทยาเยาวชนจาก ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง ผู้คร่ำหวอดในแวดวงจิตวิทยาเด็ก และเป็นประธานกรรมการโครงการแฟนต้ายุวทูตแห่งประเทศไทยมา 25 ปี การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาสาสมัครทุกคนเข้าใจถึงเด็กๆ เหล่านี้ และเรียนรู้ถึงวิธีการสอนที่ถูกต้องก่อนเริ่มงานจริง

Fai Fah Building
Fai Fah Building

อาคาร ไฟ ฟ้า ประชาอุทิศ

"ณ บริเวณชุมชนถนนประชาอุทิศ โครงการ 'ไฟ ฟ้า' แห่งที่ 2"

ได้เปิดขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับจุดประกายและจุดพลังให้เยาวชนในพื้นที่บริเวณชุมชน ย่านประชาอุทิศ ซึ่งครอบคลุมกว่าหกพันครัวเรือน จาก 29 ชุมชน เด็กๆ ในชุมชนนี้จะได้ เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ผ่านหลากหลายกิจกรรมเชิงศิลปะ ที่จะช่วยจุดพลังสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ในการ Make THE Difference เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและพร้อม จะสร้างสิ่งที่แตกต่างที่มีคุณค่าให้ตัวเอง ชุมชนและสังคมต่อไป ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่ง ที่มีคุณค่าให้สังคมไทยในระยะยาว อย่างยั่งยืน "ไฟ ฟ้า" แห่งใหม่ พร้อมแล้วที่จะจุดประกาย ให้เยาวชนในชุมชนประชาอุทิศ

Fai Fah Building
Fai Fah Building

ทำไมเป็น 'สีเหลือง'?

"ไฟ ฟ้า" ประชาอุทิศ แห่งนี้ ได้ผู้ใหญ่ใจดีอย่างคุณสตีเฟ่น พิมบลีย์ สถาปนิกชาวอังกฤษ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ SPARCH บริษัทสถาปนิกที่เป็นที่ปรึกษาด้านการวางผังเมือง ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของโลก ที่ขออาสามาช่วย ออกแบบ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คุณสตีเฟ่นได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่ม ผู้ใช้ตึกก่อน เพื่อที่จะได้ออกแบบสถานที่ที่ให้ตรงใจผู้ใช้มากที่สุด นั่นก็คือเด็กๆ 'ไฟ ฟ้า' โดยคุณสตีเฟ่น ได้ทำเวิร์คช้อปกับน้องๆ จาก 'ไฟ ฟ้า' ประดิพัทธ์ เพื่อดึงจินตนาการและไอเดียของเด็กๆ ออกมาและผสานเป็นงานดีไซน์ ทำให้ 'ไฟ ฟ้า' ประชาอุทิศ โดดเด่นและมีเสน่ห์ ด้วยสีสันที่สดใสของ 'สีเหลือง' ซึ่งสะท้อน ความสดใส ร่าเริง และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ

"ไฟ ฟ้า" ณ วันนี้เป็นเรื่องของการจุดประกายเยาวชนเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง เพราะ TMB มุ่งจุดพลัง และสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้เด็กในชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่าง สร้างสรรค์ เรื่องราวของ 'ไฟ ฟ้า' จึงก้าวข้ามอัตลักษณ์ อันเป็นข้อจำกัดของ TMB ในเรื่องของ 'สี' เพราะ 'ไฟ ฟ้า' ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินที่นำเสนอให้ลูกค้า แต่คือพื้นที่ของโอกาส ที่พร้อมจะดึงศักยภาพและพลังในตัว ของเยาวชนออกมาเพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ นำกลับไปปรับใช้ในชีวิตจริง เพื่อ Make THE Difference สร้างสิ่งที่แตกต่างที่มีคุณค่าให้กับตัวเองและผู้คนรอบข้าง

Fai Fah Building

'ไฟ ฟ้า' ประชาอุทิศ สอนอะไรบ้าง

"ไฟ ฟ้า" แห่งนี้ จะเป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเยาวชน อายุระหว่าง 12-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งครอบคลุมเยาวชนจากกว่าหกพันครัวเรือน ใน 29 ชุมชน ให้ได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ อาทิ ศิลปะ งานออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) ศิลปะป้องกันตัว ดนตรี ร้องเพลง เต้นรำ และ ภาษาอังกฤษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Fai Fah Building

อาคาร ไฟ ฟ้า จันทน์

ไฟ ฟ้า จันทน์ ศูนย์กลางการเรียนรู้ โครงการ 'ไฟ ฟ้า' แห่งที่ 3

ที่ ไฟ ฟ้า เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและค้นพบศักยภาพในตัวเองผ่านหลากหลายกิจกรรมเชิงศิลปะ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ และการใช้ชีวิต อันได้แก่ ศิลปะ ร้องเพลง เต้นรำ ดนตรี และ ศิลปะป้องกันตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากวิชาหลักแล้ว ยังมีหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาพิเศษ ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้น แตกต่าง กันไปในแต่ละพื้นที่ของ ไฟ ฟ้า เพื่อให้สอดคล้อง กับบริบททางสังคม และบริเวณชุมชนที่แวดล้อม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละชุมชนในอนาคต ดังเช่น วิชาออกแบบ สิ่งทอและแฟชั่น (Fashion Design) ซี่งเป็นวิชาพิเศษ

Fai Fah Building

สำหรับ ไฟ ฟ้า จันทน์ ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตแห่งใหม่ล่าสุด ที่ทีเอ็มบี เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 พื้นที่แห่งนี้จะสร้างโอกาส สำหรับเด็กๆ อายุ 12-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรายได้น้อยบริเวณ ถนนจันทน์ สีลม ยานนาวาและสาธุประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมกว่าพัน ครัวเรือนใน 25 ชุมชน โดย ไฟ ฟ้า แห่งนี้ได้รับการออกแบบ

Fai Fah Building

สำหรับ ไฟ ฟ้า จันทน์ ศูนย์การเรียนรู้ทักษะชีวิตแห่งใหม่ล่าสุด ที่ทีเอ็มบี เปิดตัวไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 พื้นที่แห่งนี้จะสร้างโอกาส สำหรับเด็กๆ อายุ 12-19 ปี ที่อาศัยอยู่ในชุมชนรายได้น้อยบริเวณ ถนนจันทน์ สีลม ยานนาวาและสาธุประดิษฐ์ ซึ่งครอบคลุมกว่าพัน ครัวเรือนใน 25 ชุมชน โดย ไฟ ฟ้า แห่งนี้ได้รับการออกแบบโดย มร. เคลลี่ วีทลี่ย์ สถาปนิกจิตอาสาจากบริษัท LUMP ที่อาสาเข้ามาช่วยออกแบบ ไฟฟ้า แห่งนี้ เพื่อการมีส่วนร่วมในการให้คืนสิ่งดีๆ ร่วมกับทีเอ็มบี

ทีเอ็มบี มุ่งมอบพลัง และจุดประกายให้ชุมชนและสังคม

โดยเริ่มต้นจากเยาวชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด เพื่อที่พวกเขา จะเป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่ ให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องรอโอกาสและความช่วยเหลือจากผู้อื่น แต่สามารถเริ่มต้นจากตัวเองได้ โดยการเรียนการสอนทักษะ การใช้ชีวิต หรือที่เราเรียกว่า Art of Living

ที่ ไฟ ฟ้า ในแต่ละแห่งจะมีวิชาพิเศษที่แตกต่างกันไป เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและชุมชนบริเวณนั้นๆ เพื่อที่จะเอื้อให้เยาวชนที่ได้มาเรียนรู้ สามารถค้นพบศักยภาพ ของตัวเอง และนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ครอบครัว และชุมชนได้ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต"

สำหรับ ไฟ ฟ้า แห่งแรก บนถนนประดิพัทธ์ ที่เปิดในปี 2553 จะมีวิชาครัวเป็นวิชาพิเศษ ในขณะที่ ไฟ ฟ้า แห่งที่สอง บริเวณชุมชนประชาอุทิศ จะเน้นในเรื่องของวิชาออกแบบ ผลิตภัทฑ์ (Industrial Design) และไฟ ฟ้า จันทน์ จะเป็นการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

Fai Fah Building

นอกจาก เด็ก ไฟ ฟ้า จะได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เรียนรู้และพัฒนาสิ่งที่ตัวเองมีความสนใจอย่าง สร้างสรรค์แล้ว เด็กๆ จะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การทำงานกันเป็นทีม และทัศนคติที่จะปรับเปลี่ยน ไปในเชิงบวก ซึ่งในที่สุด เยาวชนเหล่านี้เองจะเป็นตัวแปรสำคัญของชุมชน ที่จะนำทักษะที่ได้เรียนรู้มาพัฒนา ชุมชนให้ดีขึ้น นับเป็นการ 'ให้คืน' ของเด็กๆ สู่ชุมชนที่ได้เติบโตมาอย่างยั่งยืน

สิ่งที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้จาก 'ไฟ ฟ้า' จะเป็นการจุดพลังสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ในการ Make THE Difference เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นและพร้อมจะสร้างสิ่งที่แตกต่างที่มีคุณค่าให้ตัวเอง ชุมชนและสังคม ต่อไปอย่างยั่งยืน และยกระดับคุณค่าของตนเอง จาก "ผู้รับ" ในวันนี้ กลายเป็น "ผู้ให้" ในวันหน้า และสามารถยืนอยู่ในสังคมอย่างมั่นคงด้วยความภาคภูมิใจในตนเอง

Fai Fah Building

อาคารไฟ ฟ้า บางกอกน้อย

ไฟ ฟ้า บางกอกน้อย ศูนย์แห่งการเรียนรู้สำหรับเยาวชนเพื่อชุมชนแห่งที่ 4 โดยทีเอ็มบี

เพื่อจุดประกายให้กับเยาวชนฝั่งธนบุรีหรือทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ ตามปณิธานเพื่อส่งมอบคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคมภายใต้ปรัชญา Make THE Difference

ด้วยแนวคิด "ศิลปะในการดำเนินชีวิต" (Art of Living) แบบ "เป็นไทย" ตามบริบทของบางกอกน้อย ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การรักษา วิชาต่างๆ ที่เปิดสอนจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมและตามความสนใจของเยาวชนในพื้นที่ พร้อมปลูกฝังให้เยาวชนให้เกิดความภาคภูมิใจและอนุรักษ์รากเหง้าความเป็นไทยเอาไว้แบบร่วมสมัย โดยมีวิชาเด่นคือการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน

ทุกวันอาทิตย์ ศูนย์ไฟ ฟ้าบางกอกน้อย เปิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สาธารณะสำหรับบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้ามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดและทักษะด้านงานศิลปะวัฒนธรรม นอกจากนี้ ภายในห้องสมุดไฟ ฟ้ายังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและสืบค้นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับย่านบางกอกน้อย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดีงามที่สืบทอดกันมาแต่อดีต เสมือนเป็นหอจดหมายเหตุบางกอกน้อย ด้วยความมุ่งหวังจะเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนและฟื้นฟูวัฒนธรรมอันดีงามให้สังคมอย่างยั่งยืน

Fai Fah Building

ไฟ ฟ้า บางกอกน้อย ออกแบบโดย เอกสิทธิ์ แจ้งอ่างหิน สถาปนิกและดีไซน์ไดเรคเตอร์ จากบริษัท Anghin Architecture

Fai Fah Building

Fai Fah Building

จากคำอวยพรโบราณของไทย  จึงนำมาสู่แนวคิด “อยู่ เย็น เป็น ศุภ”  ของไฟ ฟ้า บางกอกน้อย
อยู่ : วิถีชีวิตไทยที่ทรงคุณค่า
เย็น: ร่มเย็นสงบด้วยงานศิลปะไทย
เป็น : ตัวตนที่แสดงออกถึงความเป็นไทย
ศุภ  : ความดีงามภาคภูมิใจในความเป็นไทย

วิชาเรียนที่เปิดสอนที่ไฟ ฟ้า บางกอกน้อย

  1. การท่องเที่ยวเพื่อชุมชนยั่งยืน รู้จักชาวชุมชน ศึกษาประวัติ ความเป็นมาของย่านบางกอกน้อย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย ต่อยอดเป็นมัคคุเทศก์ หรือนักวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับคนในชุมชน
  2. ร้องเพลง ร้องเพลงทั้งสากลและไทยสากล รวมถึงการประยุกต์การขับร้องให้ร่วมสมัยมากขึ้น
  3. การแสดงร่วมสมัย เรียนการแสดงหลากแนว สร้างสรรค์และประยุกต์การแสดงดั้งเดิม เช่น โขน นาฏศิลป์ไทย มีการประยุกต์ให้ร่วมสมัยกับเพลงและการแสดงยุคปัจจุบัน
  4. ศิลปะไทย เรียนรู้ศิลปะไทย จากศิลปะในชุมชน เช่น จิตรกรรมฝาผนัง และประยุกต์ให้เข้ากับศิลปะสมัยใหม่
  5. มวยไทย อนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ทั้งแม่ไม้มวยไทยและทักษะการป้องกันตัว
  6. กีตาร์ ฝึกฝนการเล่นกีตาร์ เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงระดับสูง
  7. เทควันโด เรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวจากเพื่อนบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนและประยุกต์กับมวยไทยของเรา
  8. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้