Fai Fah Logo

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ "ไฟ ฟ้า"

สนุกไปกับกิจกรรมดีๆจากไฟฟ้า เพื่อความฝัน เพื่ออนาคตที่สดใส

ความเป็นมาของโครงการ ไฟ ฟ้า

"เสริมสร้างศักยภาพให้เด็กๆได้ใช้พลังของเขาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับหรือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี และพัฒนาชุมชนของเขาต่อไป"

โครงการ "ไฟ ฟ้า" เกิดมาจากมุมมองที่ธนาคารทีเอ็มบี ต้องการที่จะคืนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกับชุมชนในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน

คำว่า "ยั่งยืน" มีนัยถึงกิจกรรมของ "ไฟฟ้า" กล่าวคือ กิจกรรมที่ทำจะต้องสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้ ซึ่งจะทำให้เกิดพัฒนาการที่ยั่งยืนต่อชีวิตของ ชาวชุมชน ที่สำคัญคือ กิจกรรมดังกล่าวต้องเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนต้องการและทำให้ชาวชุมชนสนใจและต้องการเข้าร่วมเหมือนการสอนให้จับปลาแทนการให้ปลาเท่านั้น และที่สำคัญกิจกรรมที่เราจะทำต้องโดนใจคนในชุมชนให้อยากมาร่วมกับเรา

Fai Fah Project

เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง ธนาคารทีเอ็มบีจึงจัดทีมออกสำรวจชุมชนในสถานที่ต่างๆ ในย่าน ประดิพัทธ์ อนุเสาวรีย์ และบางโพ ซึ่งอยู่ใกล้ กับสำนักงานใหญ่ของเรารวมทั้งสิ้น 14 ชุมชน เพราะเราเชื่อว่าการดูแค่ภาพของชุมชนที่เราเห็นในภาพถ่ายหรือในทีวีนั้น ไม่สามารถสัมผัสได้ถึงแก่น หรือจิตวิญญาณ ของชุมชนได้อย่างลึกซึ้งเท่าการเข้าไปดู เรียนรู้ และสัมผัสสภาพของชุมชนด้วยตัวเอง นอกจากนี้การออกไปสำรวจยังเปิดโอกาสให้เราได้ร่วมพูดคุย ฟังเสียงของคน ในชุมชนอีกด้วย

Fai Fah Project

สิ่งที่เราพบคือ มีเด็กๆ อยู่ในชุมชนมาก ส่วนใหญ่พ่อแม่หาเช้ากินค่ำ ไม่ค่อยมีเวลาเลี้ยงลูก ทำให้เด็กหากิจกรรมทำเอง บางทีก็ไปข้องเกี่ยว กับยาเสพติด พากันดื่มแอลกอฮอล์ หรือรวมตัวกันเป็นแก็งค์ และยังมีเด็ก จำนวนมากที่วันๆดูแต่ทีวี และเล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ กับตัวเขา และชุมชน

เรามองว่าเด็กทุกคนมีพลัง และเป็นกำลังสำคัญที่จะผลักดันชุมชน ให้ก้าวต่อไป...นี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทีเอ็มบีคิดว่าเด็กๆ อายุ 12–17 ปี เหมาะที่สุดที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมของทีเอ็มบี เพราะเด็กวัยนี้ เขาเริ่มตัดสินใจเองได้แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องมีทางเลือกที่ดี ซึ่งพวกเรา ที่ธนาคารทีเอ็มบีจะเข้าไปช่วยสอน และเสริมสร้างศักยภาพให้เขาใช้พลัง ของเขาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อปรับหรือเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดี และพัฒนาชุมชน ของเขาต่อไป...