ตั้งค่าบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ

ตั้งค่าบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ

ตั้งค่าบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ

บันทึกสลิปได้ตามต้องการ ให้คุณสามารถเปิด-ปิด การบันทึกสลิป ด้วยตนเอง ผ่านเมนูตั้งค่าบน TMB TOUCH เพิ่มความยืดหยุ่นการใช้งานได้มากกว่า

ขั้นตอนการใช้บริการ ตั้งค่าบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ

 • 1. เข้าแอป TMB TOUCH กดเลือกเมนูตั้งค่า > บันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ
 • 2. กดปุ่มเปิด-ปิด การบันทึกสลิปอัตโนมัติของการทำธุรกรรม เช่น โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงิน
 • 3. กดปุ่มเปิด-ปิด การโอนระหว่างบัญชี TMB ของฉัน
  หมายเหตุ
 • - การตั้งค่าเริ่มต้น ระบบจะตั้งค่าบันทึกสลิปโดยอัตโนมัติไว้แล้ว ท่านสามารถตั้งค่าเลือกยกเว้นการบันทึกสลิปการโอนระหว่างบัญชีของท่านได้
 • - หากท่านตั้งค่าปิดการบันทึกสลิป หรือลบแอปพลิเคชันแล้วลงใหม่ ระบบบันทึกสลิปจะกลับเป็นค่าเริ่มต้น

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ

 • โอนเงิน

  วิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง และโอนให้ผู้อื่น

 • การจ่ายบิล

  วิธีการจ่ายบิลต่างๆ เช่น ค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต และค่าอินเตอร์เน็ต

 • การเติมเงิน

  วิธีการเติมเงินบริการต่างๆ เช่น บัตรทางด่วน และ มือถือระบบเติมเงินต่างๆ

 • ปฏิทินธุรกรรม

  วิธีการเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลังและรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า