วิธีการใช้งานแอป TOUCH
ซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์
ซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์
  ซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์กับทีเอ็มบีได้รับทั้งความคุมครองชีวิต มีเงินก้อนในอนาคต ลดหย่อนภาษีได้ สมัครเลยผ่านแอป TOUCH
 • 1
  กดปุ่ม  “ซื้อประกัน”
 • 2
  เลือก   “ประกันสะสมทรัพย์ ไลฟ์ เซฟเวอร์ 15/9”
 • 3
  กรอกยอดเบี้ยประกันต่อปี และกด  “ดูแผนความคุ้มครอง”
 • 4
  ระบบจะแสดงการอนุญาตเข้าถึงข้อมูล กด  “อนุญาต”  >  กด  “ซื้อ”
 • 5
  ระบบจะแสดงข้อมูลผู้เอาประกัน และกด  “ถัดไป”  (  หากลูกค้าต้องการแก้ไข กรุณาติดต่อสาขา )
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูลจัดส่งกรมธรรม์ เลือกบัญชีสำหรับรับเงินคืน และกด  “ถัดไป”
 • 7
  กรอกข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ ( สูงสุด 4 คน ) และกด  “ถัดไป”
 • 8
  เลือก  “ยินยอมในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร”  และกด  “ถัดไป”
 • 9
  ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  และกด  “ยืนยัน”
 • 10
  เลือกบัญชีสำหรับชำระเบี้ยประกัน และกด  “ยืนยันการสั่งซื้อกรมธรรม์”
 • 11
  ระบบจะแสดงการทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ  (  จะได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ  )
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH