ปฏิทินธุรกรรม

ปฏิทินธุรกรรม

ท่านสามารถเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลัง, ตรวจสอบรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ก็สามารถทำได้ผ่านเมนู ปฏิทินธุรกรรม (My Activity) ในทีเอ็มบี ทัช ระบบถูกออกแบบให้สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย และอำนวยความสะดวกให้สามารถดูรายการย้อนหลังได้ถึง 24 เดือน หรือ รายการที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้สูงสุดถึง 12 เดือน

ขั้นตอนการใช้งานปฏิทินธุรกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

1. เลือกเมนู "ปฏิทินธุรกรรม" จากหน้าเมนูหลัก

2. ถ้าวันใดมีข้อมูลการทำรายการ ระบบจะมีการแสดงไอคอน ซึ่งแต่ละไอคอนจะมีความหมายดังนี้

ในหน้านี้ท่านสามารถ เลือกรูปแบบการแสดงข้อมูล ได้ 3 รูปแบบคือ

รูปแบบที่ 1 รายเดือน

3. รูปแบบที่ 2 รายวัน

4. รูปแบบที่ 3 รายการธุรกรรม

5. ถ้าท่านต้องการ ดูรายการทำธุรกรรม วันใด สามารถกดเลือกไปที่วันนั้นๆ แล้วเลือกรายการทำธุรกรรมที่ท่านต้องการเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

6. ท่านสามารถ เลือกให้ระบบแสดงเฉพาะรายการธุรกรรมที่ต้องการเท่านั้น โดย กดที่หัวข้อ "กรุณาเลือก"

7. เลือกประเภทรายการทำธุรกรรมที่ต้องการให้แสดงโดยใช้นิ้วเลื่อนขึ้นลง แล้วกดที่รายการที่ต้องการให้แสดง

8. รายการธุรกรรมเฉพาะที่ท่านเลือก จะแสดงขึ้นมา ท่านสามารถกดไปยังรายการที่ต้องการเพื่อแก้ไข้รายละเอียดได้

9. จากนั้น กดไอคอน  หรือ หากต้องการลบรายการทำธุรกรรมสามารถกดไอคอน

10. เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ต้องการ เช่นกรณีนี้สามารถเปลี่ยนจำนวนเติมเงินเงิน จาก 100 บาท เป็น 50 บาทแล้วกด "ถัดไป"

11. เมื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถกด "ยืนยัน"

12. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ