บริการด้านการจัดการบัตร

การอายัดการใช้งานบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคช

หมดห่วงถ้าบัตรฯ หาย โดนขโมย หรือชำรุด ให้คุณสามารถอายัดการใช้งานบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช พร้อมออกบัตรใหม่ทันทีได้ด้วยตนเอง โดยบัตรใบใหม่จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน EMS ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในระบบ

การอายัดการใช้งานบัตรเครดิตพร้อมออกบัตรใหม่

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" กับบัตรเครดิตที่ต้องการอายัดการใช้งาน

3.ระบบจะแสดงหน้าบัตรที่ท่านเลือก ให้ท่านกดที่ "อายัดบัตร"

4. ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่าน และกด "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการต่อ

5. ให้ท่านเลือกสาเหตุของการระงับการใช้งานบัตร

6. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าเกี่ยวกับรายการหักบัญชีอัตโนมัติและรายการตั้งล่วงหน้าที่ผูกกับบัตรเครดิต พร้อมแสดงที่อยู่ในการจัดส่งบัตรใหม่ อ่านและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด "อายัดบัตร"

7. ใส่รหัสลับทำธุรกรรม แล้วกด "ยืนยัน"

8. ระบบจะแสดงหน้าจออายัดบัตรพร้อมออกบัตรใหม่ให้เรียบร้อย บัตรใหม่จะถูกส่งให้ท่านภายใน 7 วันทำการ และยอดค้างชำระ, ยอดผ่อนชำระ และคะแนนสะสม TMB Reward plus จะถูกโอนย้ายจากบัตรเดิมไปยังบัตรใหม่

การอายัดการใช้งานบัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคชพร้อมออกบัตรใหม่


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" ใต้บัตรกดเงินสดทีเอ็มบี เรดดี้แคชที่ต้องการอายัดการใช้งาน

2. ระบบจะแสดงบัตรที่ท่านเลือก และกดที่ "อายัดบัตร"

3. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการและกด "ยอมรับ"

4. ให้ท่านเลือกสาเหตุของการอายัดบัตร

5. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนพร้อมแสดงที่อยู่ในการจัดส่งบัตรใหม่ อ่านและตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด "อายัดบัตร"

6. ใส่รหัสลับทำธุรกรรม แล้วกด "ยืนยัน"

7. ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงยืนยันสถานะการทำรายการของท่าน บัตรใหม่จะถูกส่งให้ท่านภายใน 7 วันทำการ