บริการด้านการจัดการบัตร

การอายัดการใช้งานบัตรเดบิต/ATM และการขอออกบัตรเดบิตใบใหม่

หมดห่วงถ้าบัตรฯ หาย โดนขโมย หรือชำรุด ให้คุณสามารถอายัดบัตรเดบิต พร้อมขอออกบัตรใหม่ทันทีได้ด้วยตนเอง โดยบัตรใบใหม่จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน EMS ตามที่อยู่ที่ลูกค้าแจ้งไว้ในระบบ ส่วนบริการขอออกบัตรเดบิตใหม่ เป็นบัตร TMB All Fee เท่านั้น


* หมายเหตุ: สำหรับการขอออกบัตรเดบิตใบใหม่ ท่านสามารถทำรายการได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 6.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น และจะสามารถทำการออกบัตรเดบิตใบใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการอายัดบัตรเดบิต/ATM ใบเดิมเรียบร้อยแล้ว และหากท่านทำการเบิดใช้งานบัตรแล้ว บัญชีออมทรัพย์เดิมของท่าน จะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชี All Free เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน

การอายัดการใช้งานบัตรเดบิต/ATM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" กับบัตรเดบิตที่ต้องการอายัดการใช้งาน

3. หลังจากนั้นกดที่ "อายัดบัตร"

4. อ่านคำแนะนำและกดที่ "อายัดบัตรทันที"

5. จากนั้นให้ใส่รหัสทำธุรกรรมของท่าน แล้วกด "ยืนยัน"

6. ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงยืนยันสถานะการทำรายการของท่าน


ในกรณีที่ลูกค้าต้องการออกบัตรใหม่ ก็สามารถทำได้ โดยการกดปุ่ม "ท่านต้องการออกบัตรใหม่"

การขอออกบัตรเดบิตใบใหม่


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

1. ลูกค้าสามารถขอออกบัตรเดบิตใหม่ได้ 2 วิธี วิธีที่ 1 : ที่หน้าอายัดบัตรสำเร็จ โดยกดปุ่ม "ท่านต้องการออกบัตรใหม่" ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนออกบัตรใหม่

2. หรือ ท่านสามารถขอออกบัตรเดบิตใหม่ โดยไปที่หน้า "สรุปบัญชีของฉัน" และกดที่บัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการออกบัตร ใหม่

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดบัญชีที่ท่านเลือก ให้กดเลือกที่ "บัตรเดบิต"

4. กดเลือก "ออกบัตรใหม่" (การขอออกบัตรใหม่จะเป็นบัญชี All Free เท่านั้น)

หมายเหตุ : ท่านจะสามารถทำการออกบัตรเดบิตใบใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการอายัดบัตรเดบิต/ATM ใบเดิมเรียบร้อยแล้ว

5. ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่าน และกด "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการต่อ

6. ระบบจะแสดงข้อมูลบัตรเดบิตใหม่ให้ พร้อมแสดง รายละเอียดการออกบัตรใหม่ และ ค่าธรรมเนียมบัตร ให้กดปุ่ม "ออกบัตร" เพื่อดำเนินการต่อ

หมายเหตุ : ในกรณีบัญชีเดิมและบัตรเดิมของท่านไม่ใช่บัญชี All Free ระบบจะออกบัตรใหม่เป็น All Free และหลังจากที่ท่านเปิดใช้งานบัตรเดบิตใบใหม่ บัญชีเดิมของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี และบัตรใบเดิมทุกใบที่ผูกไว้กับบัญชีเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในวันถัดไป

7. ทำการยืนยันข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งบัตรใหม่ หากที่อยู่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่โดยการกดที่ Link "ต้องการเปลี่ยนที่อยู่?" เพื่อไปเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งบัตรได้ จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน"

8. ใส่รหัสลับทำธุรกรรม แล้วกด "ยืนยัน"

9. ออกบัตรใหม่สำเร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งบัตรใหม่ให้ท่านทราบ