บริการด้านการจัดการบัตร

การเปลี่ยนรหัสกดเงินสดของบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสดของบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด เรดดี้แคช ที่ให้คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง วันละ 1 ครั้ง (รวมกับการเปลี่ยนรหัสบนช่องทาง ATM)

การเปลี่ยนรหัสกดเงินสดของบัตรเครดิต

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" ใต้บัตรเครดิต ที่ต้องการทำการเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสด

2. ระบบจะแสดงบัตรที่ท่านเลือก กดเลือกที่ "เปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสด"

3. หลังจากนั้นให้ท่านใส่รหัสกดเงินสดปัจจุบัน ของท่าน (ในกรณีที่ลืมรหัสกดเงินสดปัจจุปัน สามารถกดที่ Link "ขอรหัสกดเงินสดใหม่" ได้)

4. หากใส่รหัสเดิมถูกต้อง ระบบจะใส่รหัสลับทำธุรกรรม แล้วกด "ยืนยัน"

5. ใส่รหัสกดเงินสดใหม่ 4 หลักที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

6. ใส่รหัสกดเงินสดใหม่ 4 หลัก และยืนยันรหัสอีกครั้ง

7. ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงยืนยันสถานะการทำรายการของท่าน

การเปลี่ยนรหัสกดเงินสดของบัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" ใต้บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสด

2. ระบบจะแสดงบัตรที่ท่านเลือก กดเลือกที่ "เปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสด"

3. หลังจากนั้นให้ท่านใส่รหัสกดเงินสดปัจจุบัน ของท่าน (ในกรณีที่ลืมรหัสกดเงินสดปัจจุปัน สามารถกดที่ Link "ขอรหัสกดเงินสดใหม่" ได้)

4. หากใส่รหัสเดิมถูกต้อง ระบบจะใส่รหัสลับทำธุรกรรม แล้วกด "ยืนยัน"

5. ใส่รหัสกดเงินสดใหม่ 4 หลักที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

6. ใส่รหัสกดเงินสดใหม่ 4 หลัก และยืนยันรหัสอีกครั้ง

7. ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงยืนยันสถานะการทำรายการของท่าน