บริการด้านการจัดการบัตร

การขอรหัสกดเงินสดของบัตรเครดิต และ บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช

วันนี้คุณสามารถขอรับรหัสบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด เรดดี้แคช ได้ผ่านทาง ทีเอ็มบี ทัช โดยรหัสจะถูกจัดส่งให้ลูกค้า ภายใน 7 วัน


* หมายเหตุ: หากท่านขอรหัสกดเงินสดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรหัสกดเงินสด หรือ ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสกดเงินสดได้ภายใน 7 วันทำการ

การขอรหัสกดเงินสดของบัตรเครดิต

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" ใต้บัตรเครดิต ที่ต้องการเพื่อทำการต้องการขอรับรหัสกดเงินสด

2. ระบบจะแสดงบัตรที่ท่านเลือก กดเลือกที่ "ขอรหัสกดเงินสด"

3. จากนั้นตรวจสอบที่อยู่ เพื่อจัดส่งรหัสกดเงินสดให้ทางไปรษณีย์ระบบลงทะเบียน หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สามารถกด Link เพื่ออ่านคำแนะนำได้ และกด"ยืนยัน"

4. ใส่รหัสลับทำธุรกรรม แล้วกด "ยืนยัน"

5. ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะการทำรายการจัดส่งรหัสให้ท่านทราบ

การขอรหัสกดเงินสดของบัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้แคช


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" แล้วเลือกหัวข้อ "จัดการบัตร"
ในหน้าจัดการบัตรระบบจะแสดงบัตรทั้งหมดของท่าน ให้ท่านกดเลือก "จัดการบัตร" ใต้บัตรกดเงินสด ทีเอ็มบี เรดดี้ เพื่อทำการต้องการขอรับรหัสกดเงินสด

2. ระบบจะแสดงบัตรที่ท่านเลือก กดเลือกที่ "ขอรหัสกดเงินสด"

3. จากนั้นตรวจสอบที่อยู่ เพื่อจัดส่งรหัสกดเงินสดให้ทางไปรษณีย์ระบบลงทะเบียน หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ สามารถกด Link เพื่ออ่านคำแนะนำได้ และกด"ยืนยัน"

4. ใส่รหัสลับทำธุรกรรม แล้วกด "ยืนยัน"

5. ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะการทำรายการจัดส่งรหัสให้ท่านทราบ