วิธีการใช้งาน TMB TOUCH
ตั้งค่าใช้งาน Fingeprint
ตั้งค่าใช้งาน Fingeprint
  เข้าแอป TMB TOUCH ได้สะดวกสบาย ด้วยระบบ Fingerprint
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  >  กด “Fingerprint”
 • 2
  เลือก เปิดใช้ Fingerprint
 • 3
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 4
  กด  “กลับหน้าหลัก”
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH