วิธีการใช้งานแอป TOUCH
ลืมรหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
  กรณีลืมรหัสผ่าน สามารถแก้ได้ด้วย 2 วิธี
 • วิธีตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต เมื่อลืมรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 1
  กดปุ่มเมนู  “ลืมรหัสผ่าน”
 • 2
  กดปุ่มเมนู  “ข้อมูลบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต”
 • 3
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม  “ยอมรับ”
 • 4
  ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้กดปิด Wi-Fi แล้วใช้ 3G/4G และกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 5
  กรอกข้อมูลส่วนตัวและหมายเลขหน้าบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต แล้วกดปุ่ม  “ถัดไป”
  ( ปุ่มเริ่มต้นใช้งานด้วยบัตรเครดิต เฉพาะผู้มีผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น )
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่ม  “ยืนยัน”
 • 7
  กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดปุ่ม  “ยืนยัน”
 • 8
  ตรวจสอบและยืนยันอีเมล
 • 9
  ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก กดปุ่ม  “ถัดไป” จนถึงปุ่ม  “เริ่มต้นใช้งาน”
 • วิธีตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยรหัสเริ่มใช้งาน เมื่อลืมรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 1
  กดปุ่มเมนู  “ลืมรหัสผ่าน”
 • 2
  กดปุ่มเมนู  “รหัสเริ่มใช้งาน”
 • 3
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม  “ยอมรับ”
 • 4
  ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้กดปิด Wi-Fi แล้วใช้ 3G/4G และกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 5
  กรอกข้อมูล
  - เลขที่บัญชี และเลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่ม  “ยืนยัน”
 • 7
  กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดปุ่ม  “ยืนยัน”
 • 8
  ระบุอีเมล และยืนยันอีเมล โดยนำรหัส 4 หลักจากอีเมล์มากรอก
 • 9
  ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก กดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 10
  ระบบจะแสดงการสมัครเรียบร้อย กดปุ่ม  “แนะนำบริการใหม่”  และกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 11
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH