การตั้งค่า

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู “ตั้งค่า" และเลือกที่เมนูย่อยหัวข้อ "ข้อมูลของฉัน" ในเมนู "ข้อมูลของฉัน" ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของท่านได้ เช่น

  • แก้ไขรูปภาพ สามารถกดที่รูปได้ทันที
  • แก้ไขสถานที่ติดต่อ
  • เพิ่มหรือแก้ไขที่อยู่สำหรับการโอนเงินต่างประเทศ (โดยท่านต้องระบุข้อ,เป็นภาษาอังกฤษ)
  • แก้ไขอีเมล
    (สำหรับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีเมล เมื่อท่านกรอกอีเมลใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแล้ว ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันไปยังอีเมลใหม่ที่ท่านกรอก กรุณานำรหัสยืนยันที่ได้รับมากรอกที่จอเพื่อยืนยันการเปลี่ยนอีเมล)
  • แก้ไขเบอร์โทรศัพท์มือถือ
  • เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน
  • เปลี่ยนแปลงวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน ทั้งวงเงินการทำธุรกรรมในประเทศ และ กำหนดวงเงินการทำธุรกรรมสำหรับการโอนไปยังต่างประเทศ

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ