การเพิ่ม/แก้ไขบัญชีของฉัน

การเพิ่ม/แก้ไขบัญชีของฉัน

ท่านสามารถทำการเพิ่ม/ลบ บัญชีของท่านได้ดังนี้

การเพิ่มบัญชี

  • 1
  • 2

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" เลือกเมนูย่อย "บัญชีของฉัน" ระบบจะพาไปหน้าบัญชีของฉัน จากนั้น กดไอคอน + เพื่อเพิ่มบัญชีใหม่แล้วกรอกข้อมูลบัญชีที่ท่านต้องการเพิ่มบนหน้าจอ

2. ยืนยันการทำรายการโดยพิมพ์รหัสลับทำธุรกรรมแล้วกด "ยืนยัน"

การแก้ไข/ลบบัญชี

  • 1
  • 2
  • 3

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" เลือกเมนูย่อย "บัญชีของฉัน" และกดเลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข/ลบบัญชี

2. เลือกไอคอน ถ้าต้องการลบบัญชี หรือไอคอน ถ้าต้องการแก้ไขชื่อเรียกแทนบัญชี

3. กด "ยืนยัน" การทำรายการ

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ