วิธีการใช้งานแอป TOUCH
ขายกองทุน
ขายกองทุน
  สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ แอป TOUCH ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ TMB หรือมีบัญชีกองทุนรวม จะสามารถขายกองทุนรวมภายในพอร์ตผ่าน แอป TOUCH   ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถทำรายการในวันและเวลาทำการของแต่ละกองทุนที่ต้องการขาย หากทำรายการหลังเวลาปิดรับคำสั่งขาย ผลคำสั่งขายจะมีผลในวันทำการถัดไป จะได้รับเงินตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนรวม

  หมายเหตุ : ลูกค้าจะสามารถขายกองทุนรวมผ่านแอป TOUCH เฉพาะกองทุนรวมที่ลูกค้ามีอยู่ในพอร์ต และมีบัญชีกองทุนรวมกับ TMB เท่านั้น โดยปัจจุบันไม่สามารถขายกองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีตามเกณฑ์กรมสรรพากร อาทิ RMF / SSF และ/หรือ LTF ได้
 • 1
  เลือก “กองทุนรวม” ในหน้าสรุปบัญชี  >  กด “กองทุนของฉัน”
 • 2
  เลือก  “กองทุนที่มีอยู่”  >  กด “ขาย”
 • 3
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด  “ยอมรับ”
 • 4
  ใส่จำนวนที่ต้องการขาย และกด  “ถัดไป”
 • 5
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”  >  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH