วิธีการใช้งานแอป TOUCH
สับเปลี่ยนกองทุน
สับเปลี่ยนกองทุน
  สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ แอป TOUCH ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ TMB หรือมีบัญชีกองทุนรวม สามารถทำการสับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกกองทุนที่มีสิทธิ์ทำรายการสับเปลี่ยนได้ง่ายๆ ผ่าน แอป TOUCH โดยสามารถทำรายการในวัน และเวลาทำการของแต่ละกองทุนที่ต้องการขาย หากทำรายการหลังเวลาปิดคำสั่งขาย ผลคำสั่งขายจะมีผลในวันทำการถัดไป

  **การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ทีเอ็มบีทุกสาขา
 • 1
  เลือก “กองทุนรวม” ในหน้าสรุปบัญชี  >  กด “กองทุนของฉัน”
 • 2
  กดที่เมนู “สับเปลี่ยน” ด้านล่าง
 • 3
  กดที่   “เลือกกองทุน”   เพื่อทำการเลือกกองทุนที่ท่านต้องการสับเปลี่ยน ระบบจะขึ้นรายชื่อกองทุนที่มีสิทธิ์ในการทำรายการสับเปลี่ยนกองทุนมาให้
 • 4
  ทำการเลือกที่  “กองทุนปลายทาง”  ที่ต้องการสับเปลี่ยน แล้วทำตามขั้นตอนที่กำหนด
  *หากอยู่นอกเวลา cut off time ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน และให้กดเพื่อทำรายการต่อ
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH