วิธีการใช้งานแอป TOUCH
สับเปลี่ยนกองทุน
สับเปลี่ยนกองทุน
  สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ แอป TOUCH ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ TMB หรือมีบัญชีกองทุนรวม สามารถทำการสับเปลี่ยนกองทุนได้ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกกองทุนที่มีสิทธิ์ทำรายการสับเปลี่ยนได้ง่ายๆ ผ่าน แอป TOUCH โดยสามารถทำรายการในวัน และเวลาทำการของแต่ละกองทุนที่ต้องการขาย หากทำรายการหลังเวลาปิดคำสั่งขาย ผลคำสั่งขายจะมีผลในวันทำการถัดไป

  **การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลดำเนินงานในอนาคต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ทีเอ็มบีทุกสาขา
 • 1
  เลือก “กองทุนรวม” ในหน้าสรุปบัญชีกดที่เมนู  >  กด “สับเปลี่ยน” ด้านล่าง
 • 2
  กด “เลือกกองทุน” เพื่อเลือก “กองทุนต้นทาง” ที่ต้องการสับเปลี่ยน
 • 3
  เลือกกองทุนต้นทางที่ต้องการสับเปลี่ยน จากรายชื่อกองทุนที่มีสิทธิ์ในการทำรายการสับเปลี่ยนกองทุน
 • 4
  กด “เลือกกองทุน” เพื่อเลือก “กองทุนปลายทาง” ที่ต้องการสับเปลี่ยน
 • 5
  เลือกกองทุนปลายทางที่ต้องการสับเปลี่ยน จากรายชื่อกองทุนที่มีสิทธิ์ในการทำรายการสับเปลี่ยนกองทุน
  *หากอยู่นอกเวลา cut off time ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือน และให้กดเพื่อทำรายการต่อ
 • 6
  ใส่จำนวนที่ต้องการสับเปลี่ยน และกด “ถัดไป”
 • 7
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด  “ยอมรับ”
 • 8
  ตรวจสอบข้อมูล
 • 9
  กดที่   “ยืนยัน”  >  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 10
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH