บริการด้านกองทุน

สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ ทีเอ็มบี ทัช ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ TMB หรือมีบัญชีกองทุนรวม จะสามารถซื้อ/ขาย กองทุนรวมภายในพอร์ตผ่าน ทีเอ็มบี ทัช และยังสามารถดูยอดคงเหลือในบัญชีกองทุนรวม ข้อมูลกำไร/ขาดทุน และยังสามารถตรวจสอบรายการที่รอดำเนินการรอบ 7 วันได้ทันที และรายการที่ดำเนินการไปแล้วล่าสุดในรอบ 6 เดือนได้ทันที พร้อมเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (ภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด)


หมายเหตุ: ลูกค้าจะสามารถซื้อ/ขาย กองทุนรวมผ่าน ทีเอ็มบี ทัช เมื่อลูกค้ามีบัญชีกองทุนรวมกับ TMB โดยสามารถซื้อกองทุนใหม่ กับบลจ.เดิมที่ลูกค้ามีอยู่ในพอร์ตการลงทุน โดยจะสามารถ ซื้อ/ขาย ได้สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศได้ สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะสามารถซื้อเพิ่มได้ แต่ไม่สามารถขายได้

วิธีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวพอร์ตการลงทุนกองทุนรวม

  • 1
  • 2
  • 3

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ ทีเอ็มบี ทัช ท่านจะพบกับหน้า "สรุปบัญชีของฉัน" เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อกดไปที่ "กองทุนของฉัน"

ท่านจะเห็นสัดส่วนพอร์ตลงทุนปัจจุบันทั้งหมดของท่านที่ซื้อผ่านทางธนาคาร โดยจะแบ่งหน้าจอการแสดงข้อมูลการลงทุนเป็น 3 หน้าจอ

หน้ากองทุนทั้งหมด : แสดงข้อมูลกองทุนที่ท่านซื้อเอง ร่วมกับข้อมูล TMB Smart Port ของท่าน

หน้ากองทุนของฉัน : แสดงข้อมูลกองทุนของฉันที่ท่านซื้อเอง

TMB Smart Port : แสดงเฉพาะข้อมูล TMB Smart Port ของท่าน


ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลมูลค่าเงินลงทุนและกำไร/ขาดทุนในแต่ละกองทุนท่านซื้อได้ โดยกดไปที่หน้า “หน้ากองทุนของฉัน ” และกดที่ชื่อกองทุนรวมที่ต้องการทราบข้อมูล

2. ระบบจะทำการแสดงข้อมูลสถานะของกองทุนให้ทราบ โดยกดที่เมนู "สรุปข้อมูลกองทุน" และสำหรับกองทุนที่ครบเงื่อนไขภาษีและขายคืนได้ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ แจ้งเตือนสถานะ และในช่วงปลายเดือนมกราคม - 30 เมษายนของทุกปี ระบบจะปรากฏ เมนู "หนังสือรับรองสำหรับยื่นลดหย่อนภาษี" ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91

3. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของกองทุนได้ถึง 6 เดือนย้อนหลัง โดยกดที่เมนู "รายการเคลื่อนไหว" โดยท่านสามารถเลือกบันทึกรายการเคลื่อนไหวที่ต้องการ เป็นไฟล์  pdf ได้ทันที ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกรายการซื้อขายกองทุน ที่ซื้อขายผ่าน TMB Touch และ TMB Internet Banking ที่อยู่ในขั้นรอดำเนินการ (Order to be process)