บริการด้านกองทุน

สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ ทีเอ็มบี ทัช ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ TMB หรือมีบัญชีกองทุนรวม จะสามารถซื้อ/ขาย กองทุนรวมภายในพอร์ตผ่าน ทีเอ็มบี ทัช และยังสามารถดูยอดคงเหลือในบัญชีกองทุนรวม ข้อมูลกำไร/ขาดทุน และยังสามารถตรวจสอบรายการที่รอดำเนินการรอบ 7 วันได้ทันที และรายการที่ดำเนินการไปแล้วล่าสุดในรอบ 6 เดือนได้ทันที พร้อมเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (ภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด)


หมายเหตุ: ลูกค้าจะสามารถซื้อ/ขาย กองทุนรวมผ่าน ทีเอ็มบี ทัช เมื่อลูกค้ามีบัญชีกองทุนรวมกับ TMB โดยสามารถซื้อกองทุนใหม่ กับบลจ.เดิมที่ลูกค้ามีอยู่ในพอร์ตการลงทุน โดยจะสามารถ ซื้อ/ขาย ได้สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศได้ สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะสามารถซื้อเพิ่มได้ แต่ไม่สามารถขายได้

วิธีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวพอร์ตการลงทุนกองทุนรวม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ ทีเอ็มบี ทัช ท่านจะพบกับหน้า "สรุปบัญชีของฉัน" เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อกดไปที่ "กองทุนของฉัน"

2. ที่หน้า "กองทุนของฉัน" จะแสดงสัดส่วนพอร์ตลงทุนปัจจุบันทั้งหมดและเมื่อท่านเลื่อนหน้าจอลงมา ระบบจะแสดงรายชื่อกองทุนรวมที่ท่านได้ซื้อผ่านทางธนาคาร พร้อมบอกข้อมูลมูลค่าเงินลงทุน และ กำไร/ขาดทุนในแต่ละกองทุน โดยสามารถกดที่กองทุน เพื่อเข้าไปดูหน้า "สรุปข้อมูลกองทุน" และ "รายการเคลื่อนไหว" กองทุนรวม

3. ระบบจะทำการแสดงข้อมูลสถานะของกองทุนให้ทราบ โดยกดที่เมนู "สรุปข้อมูลกองทุน" และสำหรับกองทุนที่ครบเงื่อนไขภาษีและขายคืนได้ ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ แจ้งเตือนสถานะ และในช่วงปลายเดือนมกราคม - 30 เมษายนของทุกปี ระบบจะปรากฏ เมนู "หนังสือรับรองสำหรับยื่นลดหย่อนภาษี" ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91

4. ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของกองทุนได้ถึง 6 เดือนย้อนหลัง โดยกดที่เมนู "รายการเคลื่อนไหว" โดยท่านสามารถเลือกบันทึกรายการเคลื่อนไหวที่ต้องการ เป็นไฟล์  pdf ได้ทันที ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกรายการซื้อขายกองทุน ที่ซื้อขายผ่าน TMB Touch และ TMB Internet Banking ที่อยู่ในขั้นรอดำเนินการ (Order to be process)

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ

 • โอนเงิน

  วิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง และโอนให้ผู้อื่น

 • การจ่ายบิล

  วิธีการจ่ายบิลต่างๆ เช่น ค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต และค่าอินเตอร์เน็ต

 • การเติมเงิน

  วิธีการเติมเงินบริการต่างๆ เช่น บัตรทางด่วน และ มือถือระบบเติมเงินต่างๆ

 • ปฏิทินธุรกรรม

  วิธีการเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลังและรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า