วิธีการใช้งานแอป TOUCH
เปิดใช้งานซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
เปิดใช้งานซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
  ชอปปิ้งออนไลน์สะดวกขึ้น ด้วยฟีเจอร์ ‘การใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์’ ผ่านบัตรเดบิต และปลอดภัยขึ้น สามารถกำหนดวงเงินบัตรเดบิตสำหรับซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร ได้ตามต้องการ
 • การใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน กดปุ่ม  “ตั้งค่า”  >  เลือก   “จัดการบัตร”
 • 2
  กด กด  “จัดการบัตร”  ใต้บัตรเดบิตที่ต้องการใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
 • 3
  กด  “กำหนดวงเงินและการใช้บัตร”
 • 4
  กดเปิด “การใช้ซื้อสินค้า/บริการ Online”
 • 5
  ตรวจสอบข้อมูล   และกด  “ยืนยัน”  > ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
 • กำหนดวงเงินบัตรเดบิตสำหรับซื้อสินค้าและบริการ
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  > กด  “ตั้งค่า” >  กด  “จัดการบัตร”
 • 2
  กด  “จัดการบัตร”  ใต้บัตรเดบิตที่ต้องการกำหนดวงเงิน
 • 3
  กด  “กำหนดวงเงินและการใช้บัตร”
 • 4
  เลื่อน ซ้าย – ขวา เพื่อกำหนดวงเงิน และกด  “บันทึก” > กด  “ถัดไป”
 • 5
  เลือก  “วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร”
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูล และกด  “ยืนยัน” > ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 7
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH