วิธีการใช้งาน TMB TOUCH
เปิดบัญชีใหม่เพิ่ม
  ไม่ต้องเดินทางไปถึงธนาคารก็สามารถเปิดบัญชีออนไลน์เพิ่มได้ ด้วย TMB TOUCH โดยมีบัญชีที่สามารถเปิดออนไลน์ได้ ดังนี้
 • 1. ประเภทบัญชีเพื่อใช้
          - บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี
 • 2. ประเภทบัญชีเพื่อออม ได้แก่
          - บัญชีดรีมเซฟวิ่ง
          - บัญชีฝากไม่ประจำ
          - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์แทนความห่วงใย
 • 3. ประเภทบัญชีฝากประจำ ได้แก่
          - บัญชีฝากประจำทั่วไป 3/6/12/24/36 เดือน
          - บัญชีอัพ แอนด์ อัพ 24 เดือน
          - บัญชีดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน
          - บัญชีดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน
 • หมายเหตุ : กรณีที่ท่านต้องการเปิดบัญชีใหม่ และยังไม่เคยกรอกแบบฟอร์ม FATCA ผ่านช่องทางใดๆ ของธนาคาร เช่น สาขา อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ ทีเอ็มบี ทัช ธนาคารขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบสอบถามตามแบบฟอร์ม FATCA ก่อนดำเนินการเปิดบัญชี ( หากเคยทำการกรอกข้อมูล FATCA แล้วระบบจะพาเข้าสู่ขั้นตอนการเปิดบัญชีทันที )
 • 1
  กดปุ่มเมนู  “เปิดบัญชีใหม่”
 • 2
  เลือกประเภทบัญชี
 • 3
  ระบบจะรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 4
  ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และกดปุ่ม  “ถัดไป”
 • 5
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และกดปุ่ม “ยอมรับ”
 • 6
  เลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีใหม่ ใส่จำนวนเงิน และใส่ชื่อเรียกแทนบัญชี แล้วกดปุ่ม “ถัดไป”
 • 7
  ตรวจสอบความถูกต้อง และกดปุ่ม  “ยืนยัน” > กรอกรหัสผ่าน 6 หลัก
 • 8
  ระบบจะแสดงการทำรายการเปิดบัญชีใหม่สำเร็จ
  ( ท่านสามารถรับสมุดบัญชีเงินฝากได้ที่ธนาคาร TMB ทุกสาขา เพียงยื่นบัตรประชาชน )
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH