บริการออนไลน์ สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล

บริการออนไลน์ สมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล

ท่านสามารถสมัครออนไลน์สำหรับบัตรเครดิต/ สินเชื่อส่วนบุคคล ผ่านทีเอ็มบี ทัช โดยระบบแบ่งเป็น 2 ประเภท เพื่อให้ท่านวางแผนจัดการเงินได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยสามารถเปิดออนไลน์ได้ดังนี้

 1. 1. ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต
  • TMB So Fast
  • TMB So Smart
  • TMB So Chill
  • TMB Royal Top Brass
 2. 2. ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล
  • Cash2Go
  • Ready Cash

วิธีการสมัครผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

1. จากหน้าเมนูหลัก กดไปที่เมนู "อื่นๆ" แล้วเลือกเมนูย่อยด้านล่าง "สมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อ"
ท่านสามารถเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมัคร ประกอบไปด้วย บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรกดเงินสด

2. ระบบจะแสดงข้อมูลของ “บัตรเครดิต” นั้นให้เลือก กด “สมัคร” เพื่อดำเนินการสมัคร
และระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ติดต่อได้ที่ใช้ในการสมัคร ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชนของท่าน

หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม “ถูกต้อง” หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อสาขาทีเอ็มบี

* เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาอัพเดทข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับทางธนาคารฯให้เป็นข้อมูลปัจจุปัน

3. ระบบจะให้ท่านเตรียมเอกสารสำหรับการสมัคร หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย กดปุ่ม "ถัดไป"

4. ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่านและกด "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการต่อ แล้ว ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ
แล้วกด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการสมัคร

5. ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลการสมัครในแต่ละหัวข้อ หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม "ถัดไป" โดยต้องกรอกเรียงลงมาไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วระบบจะให้ท่านอัพโหลดเอกสาร และกด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการสมัคร

* เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาอัพเดทข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับทางธนาคารฯให้เป็นข้อมูลปัจจุปัน

6. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านต้องการจะสมัคร ถ้าข้อมูลถูกต้องกด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการสมัคร แล้ว ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ
แล้วกด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการสมัคร ระบบจะแสดงข้อมูลว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ ทีเอ็มบี ทัช ภายในวันทำการถัดไป


วิธีการสมัครผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคล

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

1. จากหน้าเมนูหลัก กดไปที่เมนู "อื่นๆ" แล้วเลือกเมนูย่อยด้านล่าง "สมัครบัตรเครดิต/สินเชื่อ"
ท่านสามารถเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสมัคร ประกอบไปด้วย บัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรกดเงินสด

2. ระบบจะแสดงข้อมูลของ "สินเชื่อส่วนบุคคล" นั้นให้เลือก กด "สมัคร" เพื่อดำเนินการสมัคร
และระบบจะให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ติดต่อได้ที่ใช้ในการสมัคร ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, เลขบัตรประชาชนของท่าน
หลังจากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม "ถูกต้อง" หากข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อสาขาทีเอ็มบี

* เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาอัพเดทข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับทางธนาคารฯให้เป็นข้อมูลปัจจุปัน

3. ระบบจะให้ท่านเตรียมเอกสารสำหรับการสมัคร หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย กดปุ่ม "ถัดไป"

4.ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่านและกด "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการต่อ แล้ว ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ
แล้วกด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการสมัคร

5.ระบบจะให้ท่านกรอกข้อมูลการสมัครในแต่ละหัวข้อ หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อย กดปุ่ม "ถัดไป" โดยต้องกรอกเรียงลงมาไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วระบบจะให้ท่านอัพโหลดเอกสาร และกด "ถัดไป" เพื่อดำเนินการสมัคร

* เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน กรุณาอัพเดทข้อมูลของท่านที่ให้ไว้กับทางธนาคารฯให้เป็นข้อมูลปัจจุปัน

6. ระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านต้องการจะสมัคร ถ้าข้อมูลถูกต้องกด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการสมัคร แล้ว ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ
แล้วกด "ยืนยัน" เพื่อดำเนินการสมัคร ระบบจะแสดงข้อมูลว่าเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่ ทีเอ็มบี ทัช ภายในวันทำการถัดไป