วิธีการใช้งาน TMB TOUCH
เปลี่ยนรหัสผ่าน
เปลี่ยนรหัสผ่าน
  เพื่อความปลอดภัย สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ตลอดเวลา ด้วยแอป TMB TOUCH
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  > กด “รหัสผ่าน”
 • 2
  ใส่รหัสผ่านปัจจุบันและใส่รหัสผ่านใหม่ แล้วกด   “บันทึก”
 • 3
  ระบบทำรายการสำเร็จ และจะกลับสู่เมนูตั้งค่า
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH