วิธีการใช้งาน TMB TOUCH
กำหนดการทำธุกรรมโดยไม่ใช้รหัสผ่าน
กำหนดการทำธุกรรมโดยไม่ใช้รหัสผ่าน
  TMB TOUCH ให้คุณโอน จ่าย หรือเติมเงินได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยกำหนดยอดที่ไม่ต้องระบุรหัสผ่าน
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด “ตั้งค่า”  >  กด “วงเงินทำธุรกรรมต่อวัน”
 • 2
  เลือก   กด  “ทำธุรกรรมโดยไม่ใช่รหัสผ่าน”
 • 3
  เลือก  “เปิด”  และกำหนดขั้นต่ำของยอดทำธุรกรรมที่ต้องใส่รหัส PIN
  เลือก  “ปิด”  หากต้องการให้ใส่รหัสผ่านทุกยอดทุกครั้ง
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
TMB TOUCH