การจ่ายเงินและรับเงินด้วย QR Code

การจ่ายเงินและรับเงินด้วย QR Code

ทีเอ็มบี ทัช ให้คุณจ่ายค่าสินค้า/บริการ หรือโอนเงินได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมด้วยบริการสแกน QR Code ทำรายการได้ทันทีโดยไม่ต้องใส่เลขบัญชีผู้รับเงิน

ขั้นตอนการจ่ายเงินด้วย QR Code

 • กดเมนู "QR Code" ที่หน้า "Login" หรือ กดเมนู "QR Code" ที่มุมขวาบนหน้า "สรุปบัญชีของฉัน"
 • สแกน QR code ของผู้รับเงิน หรือกดเลือกรูป QR Code จากอัลบัมรูปที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ
 • ระบุจำนวนเงินที่ต้องการทำรายการ (ในกรณีที่QR Code ไม่ระบุจำนวนเงิน) ตรวจสอบชื่อ และ เลขบัญชีผู้รับเงินบนหน้าจอให้ถูกต้อง จากนั้นทำการกดปุ่ม “จ่ายเงิน” (ที่ขั้นตอนนี้ ท่านสามารถ กด "เลือกบัญชี" เพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลงบัญชีที่ใช้สำหรับจ่ายเงิน)
 • ระบุรหัสผ่านเข้าใช้งาน TMB Touch ที่เป็นตัวเลข 6 หลัก
 • ทำรายการเสร็จเรียบร้อย กรุณาตรวจสอบผลการทำรายการของท่าน

ขั้นตอนการรับเงินด้วย QR Code หรือ การสร้าง QR Code เพื่อรับเงิน

ลูกค้าที่สมัครพร้อมเพย์กับทาง TMB และมีการผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือกับบัญชีเรียบร้อยแล้ว TMB Touch จะทำการสร้าง QR Code พื้นฐาน(แบบไม่ระบุจำนวนเงิน) ให้ทันที โดยสามารถเข้าไปทำการปรับเปลี่ยนแก้ไข QR Code ของตนเอง และบันทึกรูป QR Code ที่ทำการปรับเปลี่ยนได้


 • กดเมนู "QR Code" ที่หน้า "Login" หรือ กดเมนู "QR Code" ที่มุมขวาบนหน้า "สรุปบัญชีของฉัน"
 • แอพพลิเคชั่นจะปรากฏหน้าจอสแกน QR Code ให้ทำการกดเมนู "QR ของฉัน" บนขวามือบน
 • ระบบจะแสดง QR Code พื้นฐาน แบบไม่ระบุจำนวนเงินขึ้นบนหน้าจอ (ในกรณีที่ท่านสมัครพร้อมเพย์กับทาง TMB และมีการผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือกับบัญชีเรียบร้อย)
 • ท่านสามารถแสดง QR Code นี้เพื่อรับเงินเข้าบัญชีได้ทันที

วิธีการสร้าง QR Code ที่ระบุจำนวนเงิน

ท่านสามารถสร้าง QR Code ใหม่ที่มีการระบุจำนวนเงินลงบน QR Code ได้โดย


 • กดเมนู "แก้ไข" บนหน้า "QR Code ของฉัน"
 • เลือกบัญชีพร้อมเพย์ที่ต้องการรับเงินเข้า (ในการจ่ายเงินและรับเงินด้วย QR Code กรณีที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ หมายเลขบัตรประชาชน) จากนั้นทำการใส่จำนวนเงินที่ต้องการระบุบน QR Code อันใหม่ แล้วกดปุ่ม "สร้าง QR Code"
 • ระบบจะช่วยสร้าง QR Code ใหม่ ให้ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

วิธีการสร้าง QR Code ในกรณีที่ท่านมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์แบบผูกหมายเลขบัตรประชาชน

ในกรณีที่ท่านมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์แบบผูกหมายเลขบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียว ระบบจะไม่สร้าง QR Code พื้นฐานให้ ท่านต้องเข้าไปทำการสร้าง QR Code และเก็บบันทึกเป็นภาพไว้บนโทรศัพท์
หมายเหตุ : สำหรับการสร้าง QR Code แบบระบุหมายเลขบัตรประชาชน ลูกค้าจะต้องระบุจำนวนเงินก่อนสร้าง QR Code เสมอ


 • กดเมนู "QR Code" ที่หน้า "Login" หรือ กดเมนู "QR Code" ที่มุมขวาบนหน้า "สรุปบัญชีของฉัน"
 • ระบุจำนวนเงิน แล้วกดปุ่ม "สร้าง QR Code"
 • ระบบจะช่วยสร้าง QR Code ใหม่ให้ท่านสามารถนำไปใช้งานได้ทันที (แต่จะไม่มีการเก็บ QR Code นี้ไว้ในระบบ หากท่านต้องการเก็บ QR Code นี้ไว้ ให้ทำการกดปุ่ม บันทึกภาพ เพื่อบันทึก QR ลงเครื่องโทรศัพท์ เพื่อนำไปใช้งานภายหลัง

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ