วิธีการใช้งานแอป TOUCH
ออกบัตรใหม่
ออกบัตรใหม่
  การขอออกบัตรเดบิตใบใหม่ สามารถทำรายการได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 6.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น และจะสามารถทำการออกบัตรเดบิตใบใหม่ได้ ก็ต่อเมื่อท่านได้ทำการอายัดบัตรเดบิต/ATM ใบเดิมเรียบร้อยแล้ว และหากท่านทำการเปิดใช้งานบัตรแล้ว บัญชีออมทรัพย์เดิมของท่าน จะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชี ALL FREE เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน
 • 1
  เลือก  “บัญชีออมทรัพย์”  ที่ต้องการออกบัตรใหม่ ในหน้าสรุปบัญชี
 • 2
  กด “บัตรเดบิต”
 • 3
  กดปุ่ม  “ออกบัตรใหม่”  (  การขอออกบัตรใหม่จะเป็นบัญชี ALL FREE เท่านั้น  )
 • 4
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข กดปุ่ม  “ยอมรับ”
 • 5
  อ่านรายละเอียดการออกบัตรเดบิตใหม่ และกด “ออกบัตร”
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่จัดส่ง และกด “ยืนยัน” ในการออกบัตรใหม่
 • 7
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 8
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ และบัตรใหม่จะถูกจัดส่งไปทางไปรษณีย์ที่ท่านแจ้งไว้ ภายใน 7 วันทำการ
 • หมายเหตุ :  1 บัญชีสามารถออกบัตรเดบิต ได้สูงสุด 2 ใบ และในกรณีบัญชีเดิมและบัตรเดิมของท่านไม่ใช่บัญชี ALL FREE ระบบจะออกบัตรใหม่เป็น ALL FREE และหลังจากที่ท่านเปิดใช้งานบัตรเดบิตใบใหม่ บัญชีเดิมของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นบัญชี ออลล์ ฟรี และบัตรใบเดิมทุกใบที่ผูกไว้กับบัญชีเดิมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติในวันถัดไป
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH