วิธีการใช้งานแอป TOUCH
ตั้งเป้าหมายการออม (Savings Goal)
ตั้งเป้าหมายการออม (Savings Goal)
  Savings Goal บริการตั้งเป้าหมายการออมสำหรับบัญชี NO FIXED บนแอป TOUCH ให้คุณพิชิตฝันได้แบบง่ายๆ เพียงกำหนดเป้าหมายการเก็บออมของคุณ และจัดสรรเงินจากบัญชี NO FIXED ไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถติดตามผลการออมได้ตลอดเวลา เงินที่ออมไว้จะยังถูกเก็บไว้ในบัญชี NO FIXED ตามเดิม และได้ดอกเบี้ยตามเดิม (สามารถทำรายการได้เฉพาะบนแอป TOUCH และในช่วงเวลา 6.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น)
 • วิธีตั้งเป้าหมาย
 • 1
  เลือก  “บัญชี NO FIXED”  ในหน้าสรุปบัญชี
 • 2
  กด  “ตั้งเป้าหมาย”  >    “เริ่มตั้งเป้าหมาย”
 • 3
  ตั้งค่าชื่อเป้าหมาย ,  ประเภทเป้าหมาย ,  จำนวนเงินที่ตั้งเป้าไว้ แล้วกด   “บันทึก” ( ตั้งได้สูงสุด 30 เป้าหมาย )
 • 4
  ระบบจะแสดงการตั้งเป้าหมายสำเร็จ
 • วิธีเก็บเงินเข้าเป้าหมาย
 • 1
  เลือก  “บัญชี NO FIXED”  ในหน้าสรุปบัญชี
 • 2
  กด “ตั้งเป้าหมาย” >  เลือกเป้าหมายที่ต้องการเก็บเงิน
 • 3
  กด  “โอนเพื่อเก็บ”  ( หรือกด  “ลบ”  หากต้องการยกเลิกเป้าหมาย แล้วเงินจะถูกโอนกลับเข้าบัญชี NO FIXED ของท่าน )
 • 4
  กรอกจำนวนเงิน และกด  “โอนเงิน”  ไปยังเป้าหมาย  ( หรือกด  “ตั้งเก็บอัตโนมัติ”  เพื่อตั้งล่วงหน้าได้ทั้งแบบรายวัน  รายสัปดาห์  และรายเดือน)
 • 5
  ระบบจะแสดงการตั้งเป้าหมายสำเร็จ
เปลี่ยนชีวิตให้ง่าย...แค่โหลด
แอป TOUCH