แลกรับของรางวัล TMB Rewards Plus

บริการแลกรับของรางวัล TMB Rewards Plus

วันนี้คุณสามารถเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นของรางวัลที่ชื่นชอบผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ว่าจะเป็น เงินคืนเข้าบัญชี, คะแนน ROP หรือ คะแนน Big Point ก็สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอ ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม


* หมายเหตุ: ท่านสามารถทำรายการได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 6.00 น. - 22.00 น. เท่านั้น ธนาคารฯขออภัยในความไม่สะดวก

ขั้นตอนการแลกรับเงินสดเข้าบัญชีบัตรเครดิต 500 บาท


  • 10 
  • 11 

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ ทีเอ็มบี ทัช ท่านจะพบกับหน้า "สรุปบัญชีของฉัน" เลือกกดไปที่บัญชีบัตรเครดิต TMB ที่ท่านต้องการแลกคะแนนเพื่อรับเงินสดเข้าบัญชี

2. ที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของบัญชีบัตรเครดิต TMB กดเลือกเมนู "แลกรับของรางวัล"

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของบริการให้ทราบ กด "ถัดไป"

4. ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่าน และกด "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการต่อ

5. กดปุ่ม เพื่อเลือกของรางวัล

6. จะแสดงรายการของรางวัลที่ท่านสามารถแลกผ่านระบบออนไลน์ได้ ให้เลือกหัวข้อ "เงินคืน"

7. กด เพื่อ ทำการเลือกบัญชีบัตรเครดิตใช้ในการรับเงินคืน

8. ระบบจะแสดงรายการบัญชีบัตรเครดิตที่ท่านสามารถใช้ในการรับเงินคืนได้ ให้ท่านกดเลือกบัญชีบัตรเครดิตที่ต้องการรับเงินคืน

9. ระบุจำนวนคะแนนที่ต้องการใช้แลก จากนั้นกด ถัดไป (ทุก 5,000 คะแนน สามารถแลกรับเงินคืนได้ 500 บาท เศษของคะแนนที่ต่ำกว่า 5,000 คะแนนจะไม่สามารถนำมาแลกรับเงินคืนได้)

10. ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการ และกด "ถัดไป" หรือ หากต้องการแก้ไขสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยกดไอคอน

11. ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงสถานะการแลกคะแนนสะสมให้ท่านทราบ
หมายเหตุ : หากทำรายการสำเร็จ ท่านจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบรายการเงินคืนเข้าได้ที่ เมนูสรุปบัญชีของฉัน หน้ารายการเดินบัญชีของบัตรเครดิตที่ท่านเลือกรับเงินคืน เลือกแท็ป "บิล"

ขั้นตอนการแลกรับไมล์สะสม Royal Orchid Plus (500 ไมล์)


  • 10 

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ ทีเอ็มบี ทัช ท่านจะพบกับหน้า "สรุปบัญชีของฉัน" เลือกกดไปที่บัญชีบัตรเครดิต TMB ที่ท่านต้องการแลกรับไมล์สะสม Royal Orchid Plus

2. ที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของบัญชีบัตรเครดิต TMB กดเลือกเมนู "แลกรับของรางวัล"

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของบริการให้ทราบ กด "ถัดไป"

4. ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่าน และกด "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการต่อ

5. กดปุ่ม เพื่อเลือกของรางวัล

6. จะแสดงรายการของรางวัลที่ท่านสามารถแลกผ่านระบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ "ไมล์สะสม รอยัล ออร์คิด พลัส"

7. ทำการใส่หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส, นาสกุล (ระบุเพียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัวแรก) และ ใส่จำนวนคะแนนที่ต้องการใช้แลก จากนั้นกด ถัดไป (ทุก 2,500 คะแนน = 500 ไมล์ เศษของคะแนนที่ต่ำกว่า 2,500 คะแนนจะไม่สามารถนำมาแลกได้)

8. ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการ และกด "ถัดไป" หรือ หากต้องการแก้ไขสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยกดไอคอน

9. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

10. หากทำรายการสำเร็จ และระบบจะได้รับคำขอแลกคะแนนสะสมแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบรอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ ของท่านภายใน 3-5 วันทำการ

ขั้นตอนการแลกรับ คะแนน BIG Points (500 Big Points)


  • 10 

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ ทีเอ็มบี ทัช ท่านจะพบกับหน้า "สรุปบัญชีของฉัน" เลือกกดไปที่บัญชีบัตรเครดิต TMB ที่ท่านต้องการแลกรับ คะแนน BIG Points

2. ที่หน้าจอแสดงรายละเอียดของบัญชีบัตรเครดิต TMB กดเลือกเมนู "แลกรับของรางวัล"

3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของบริการให้ทราบ กด "ถัดไป"

4. ระบบจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ กรุณาอ่าน และกด "ยอมรับ" เพื่อดำเนินการต่อ

5. กดปุ่ม เพื่อเลือกของรางวัล

6. จะแสดงรายการของรางวัลที่ท่านสามารถแลกผ่านระบบออนไลน์ เลือกหัวข้อ "คะแนนบิ๊ค พ้อยท์ แอร์ เอเชีย"

7. ทำการใส่หมายเลขสมาชิก, นาสกุล (ระบุเพียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัวแรก) และ ใส่จำนวนคะแนนที่ต้องการใช้แลก จากนั้นกด ถัดไป (ทุก 1,000 คะแนน = 500 Big Points เศษของคะแนนที่ต่ำกว่า 1,000 คะแนนจะไม่สามารถนำมาแลกได้)

8. ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการ และกด "ถัดไป" หรือ หากต้องการแก้ไขสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยกดไอคอน

9. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

10. หากทำรายการสำเร็จ และระบบจะได้รับคำขอแลกคะแนนสะสมแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบ คะแนนบิ๊ค พ้อยท์ แอร์ เอเชีย ของท่านภายใน 3-5 วันทำการ

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ