การเพิ่ม / แก้ไขรายการเติมเงิน

การเพิ่ม / แก้ไขรายการเติมเงิน

การเพิ่มรายการเติมเงิน

  • 1
  • 2
  • 3

1. ไปที่เมนู "ตั้งค่า" เลือกหัวข้อ "เติมเงิน"
ระบบจะพาไปยังหน้ารายชื่อผู้ให้บริการเติมเงิน ท่านสามารถทำการเพิ่มรายชื่อผู้ให้บริการเติมเงินโดย การพิมพ์ชื่อผู้ให้บริการที่ต้องการ หรือกด \/ เพื่อเลือกประเภทผู้ให้บริการที่ต้องการ หรือ กดไอคอน + เพื่อทำการเพิ่มผู้ให้บริการเติมเงินที่ท่านต้องการได้

2. เลือกผู้ให้บริการจากรายชื่อที่กำหนด ใส่ชื่อเรียกแทน และ หมายเลขอ้างอิงแล้วกด "ถัดไป"

3. ใส่รหัสลับทำธุรกรรมแล้วกด "ยืนยัน"

การลบและการแก้ไขการเติมเงิน

ท่านสามารถทำการลบ หรือ แก้ไขบิลได้จากขั้นตอนง่ายๆดังนี้

  • 1
  • 2

1. เข้าไปที่เมนู "สมัคร" จากเมนูหลัก และเลือก "เติมเงิน"
ในหน้าเติมเงินของฉัน ให้ทำการกดไปที่ผู้ให้บริการที่ต้องการลบหรือแก้ไข

2. ท่านสามารถลบ รายชื่อผู้รับเงินนี้ได้โดยการกดที่ไอคอน หรือ สามารถแก้ไขได้โดยการกด ไอคอน