วิธีการตั้งค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ/การสแกนใบหน้า

การตั้งค่าการสแกนลายนิ้วมือ/การสแกนใบหน้าเพื่อเข้าใช้งานทีเอ็มบี ทัช

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ท่านสามารถใช้การสแกนลายนิ้วมือ (Touch ID/Fingerprint Scanner) หรือการสแกนใบหน้า (Face ID) เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานทีเอ็มบี ทัช แทนการใช้รหัสผ่าน 6 หลัก

  • - สำหรับอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ iOS เช่น iPhone หรือ iPad รองรับทั้งการสแกนลายนิ้วมือ(Touch ID) และการสแกนใบหน้า (Face ID) เพื่อเข้าใช้งานทีเอ็มบี ทัช
  • - สำหรับอุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ Android รองรับเฉพาะการสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint Scanner) เพื่อเข้าใช้งานทีเอ็มบี ทัช ยกเว้นอุปกรณ์ Android รุ่นเก่าบางรุ่น ที่ทีเอ็มบี ทัช ไม่รองรับการเข้าใช้ด้วยการสแกนลายนิ้วมือ เช่น Samsung Galaxy S5 และ Samsung Galaxy Note4 ลูกค้ายังต้องใช้รหัสผ่าน 6 หลัก

หมายเหตุ : ก่อนทำการตั้งค่าการเข้าใช้งานทีเอ็มบี ทัชด้วยการสแกนลายนิ้วมือ หรือการสแกนใบหน้า อุปกรณ์ของท่านจะต้องเปิดการใช้งาน Touch ID (Fingerprint Scanner) / Face ID ก่อน

วิธีการตั้งค่าการเข้าใช้งานด้วยการสแกนลายนิ้วมือ/การสแกนใบหน้า


  1. เข้าสู่เมนู "ตั้งค่า" แล้ว เลือกหัวข้อ "Touch ID/Face ID" (สำหรับการใช้อุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ iOS) หรือ เลือกหัวข้อ Fingerprint (สำหรับการใช้อุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ Android)
  2. กดปุ่มเปิดใช้ Touch ID/Face ID (สำหรับการใช้อุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ iOS) หรือ เปิดใช้ Fingerprint (สำหรับการใช้อุปกรณ์ในระบบปฏิบัติการ Android)
  3. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"
  4. เมื่อใส่รหัสผ่านถูกต้อง ปุ่มเปิดใช้งาน Touch ID/Face ID หรือ Fingerprint จะมีสถานะเป็นสีฟ้า หมายถึงระบบมีการเปิดใช้งาน Touch ID/Face ID หรือ Fingerprint เรียบร้อย (ในกรณีที่ต้องการปิดการใช้ Touch ID/Face ID หรือ Fingerprint สามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เช่นกัน โดยปุ่มจะเปลี่ยนกลับเป็นสถานะสีขาวแสดงว่าได้ปิดบริการ Touch ID/Face ID หรือ Fingerprint เรียบร้อย)

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ