โอนเงิน

โอนเงิน

ต้องการโอนเงินเมื่อไหร่ก็โอนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการโอนระหว่างบัญชีของตนเอง หรือโอนให้บุคคลอื่น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะโอนไปยังเลขที่บัญชี หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ,หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้สมัครบริการ พร้อมเพย์ และสามารถโอนไปยังบัญชี E-Wallet ผ่านบริการพร้อมเพย์ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถตั้งรายการโอนล่วงหน้า หรือสั่งโอนซ้ำรายการเดิมได้อย่างง่ายๆ เพื่อตอบโจทย์ความคล่องตัวสูงสุดในการทำธุรกรรม

ขั้นตอนโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลัก

2. เลือกเมนูโอนเงินไปยัง "เลขที่บัญชี"

3. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนออก, เลือกธนาคารของผู้รับเงิน และกรอกเลขที่บัญชีผู้รับเงิน หรือ ท่านสามารถกดที่ไอคอนรูปคน  เพื่อเลือกรายชื่อผู้รับเงินที่ท่านเคยเพิ่มไว้ในระบบ (ดูวิธีการเพิ่มผู้รับเงินได้ที่นี่) จากนั้น ระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอน

4. หลังจากระบุจำนวนเงิน ระบบจะแสดงค่าธรรมเนียม หากโอนออกจากบัญชีออลล์ ฟรี ระบบจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน แต่หากท่านเลือกโอนออกด้วยบัญชีอื่นที่ไม่ใช่บัญชีออลล์ ฟรี ท่านจะสามารถเลือกวิธีการโอนและค่าธรรมเนียมการโอนได้ นอกจากนี้ท่านสามารถตั้งวันโอนล่วงหน้าได้โดยการกดลูกศร > ตรง "วันที่สั่งโอนเงิน" เพื่อทำการระบุวันที่ท่านต้องการการโอนล่วงหน้า

5. ท่านสามารถเลือกวันที่ หรือจำนวนครั้ง เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องการให้สิ้นสุดการโอน แล้วกด "บันทึก"

6. ตรวจสอบวันที่เงินถึงปลายทาง ท่านสามารถเขียนโน้ตไว้เตือนตัวเองได้ในภายหลังหรือเลือกส่งโน๊ตไปยังผู้รับเงิน ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยกด "ถัดไป"

7. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ หากข้อมูลถูกต้อง สามารถกด "ยืนยัน" ได้ทันที หรือ หากพบสิ่งที่ต้องการแก้ไขสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยกดลูกศรกลับด้านบนขวามือ

8. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

9. ระบบจะแสดงผลการโอนเงินให้ท่านทราบ ในขั้นตอนนี้ท่านสามารถ กดปุ่ม "เพิ่มผู้รับเงิน"เพื่อเพิ่มผู้รับเงินเข้ายังรายชื่อผู้รับเงินของท่าน

10. ระบบจะทำการบันทึกสลิปการทำรายการให้โดยอัตโนมัติ (ตั้งค่าการบันทึกสลิปโอนเงินได้ที่นี่) โดยท่านสามารถทำการแชร์ภาพสลิปแสดงผลการโอนเงินไปยังเพื่อนของท่าน ผ่านแอปพลิเคชัน Messenger, Line และอื่นๆ

ขั้นตอนโอนเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์

ในกรณีที่ผู้รับโอนของท่านสมัครบริการ พร้อมเพย์ เพื่อรับเงินโอนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถโอนเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับได้ทันที โดยทำตามขั้นตอนการโอนเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์ตามด้านล่าง


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลัก

2. เลือกเมนูโอนเงินไปยัง "เบอร์มือถือ"

3. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนออก แล้วระบุหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือผู้รับเงิน (ที่มีการสมัครบริการพร้อมเพย์รับเงินโอนด้วยเบอร์มือถือ) หรือ ท่านสามารถกดที่ไอคอนรูปคน เพื่อเลือกรายชื่อผู้รับเงินที่ท่านเคยเพิ่มไว้ในระบบ หรือ ในสมุดโทรศัพท์ จากนั้นระบุจำนวนเงิน

4. หลังจากที่ท่านระบุจำนวนเงินเรียบร้อย ระบบจะแสดงชื่อผู้รับเงินให้ท่านทราบ(แสดงเฉพาะผู้รับเงินที่ได้สมัครพร้อมเพย์ด้วยเบอร์มือถือไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) จากนั้นกรุณาตรวจสอบชื่อผู้รับเงินปลายทาง

5. ท่านสามารถเขียนโน้ตไว้เตือนตัวเองได้ในภายหลังหรือเลือกส่งโน๊ตไปยังผู้รับเงิน ผ่านทาง SMS เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยกด "ถัดไป"

6. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ หากข้อมูลถูกต้อง สามารถกด "ยืนยัน" ได้ทันที หรือ หากพบสิ่งที่ต้องการแก้ไขสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยกดลูกศรกลับด้านบนขวามือ

7. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

8. ระบบจะแสดงผลการโอนเงินให้ท่านทราบ

9. ระบบจะทำการบันทึกสลิปการทำรายการให้โดยอัตโนมัติ (ตั้งค่าการบันทึกสลิปโอนเงินได้ที่นี่) โดยท่านสามารถทำการแชร์ภาพสลิปแสดงผลการโอนเงินไปยังเพื่อนของท่าน ผ่านแอปพลิเคชัน Messenger, Line และอื่นๆ

ขั้นตอนโอนเงินไปยังบัตรประชาชน

ในกรณีที่ผู้รับโอนของท่านสมัครบริการพร้อมเพย์ เพื่อรับเงินโอนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถโอนเงินไปยังหมายเลขบัตรประชาชนของผู้รับได้ทันที โดยทำตามขั้นตอนการโอนเงินไปยังหมายเลขบัตรประชาชนตามด้านล่าง


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลัก

2. เลือกเมนูโอนเงินไปยัง "เลขบัตรประชาชน"

3. เลือกบัญชีที่ต้องการโอนออก แล้วระบุหมายเลขบัตรประชาชนผู้รับเงิน (ที่มีการสมัครบริการพร้อมเพย์รับเงินโอนด้วยเลขบัตรประชาชน) จากนั้นระบุจำนวนเงิน

4. หลังจากที่ท่านระบุจำนวนเงินเรียบร้อย ระบบจะแสดงชื่อผู้รับเงินให้ท่านทราบ (แสดงเฉพาะผู้รับเงินที่ได้สมัครพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนไว้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น) จากนั้นกรุณาตรวจสอบชื่อผู้รับเงินปลายทาง

5. ท่านสามารถเขียนโน้ตไว้เตือนตัวเองได้ในภายหลังหรือเลือกส่งโน๊ตไปยังผู้รับเงิน ผ่านทาง SMS เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยกด "ถัดไป"

6. ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันการทำรายการ หากข้อมูลถูกต้อง สามารถกด "ยืนยัน" ได้ทันที หรือ หากพบสิ่งที่ต้องการแก้ไขสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยกดลูกศรกลับด้านบนขวามือ

7. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

8. ระบบจะแสดงผลการโอนเงินให้ท่านทราบ

9. ระบบจะทำการบันทึกสลิปการทำรายการให้โดยอัตโนมัติ (ตั้งค่าการบันทึกสลิปโอนเงินได้ที่นี่) โดยท่านสามารถทำการแชร์ภาพสลิปแสดงผลการโอนเงินไปยังเพื่อนของท่าน ผ่านแอปพลิเคชัน Messenger, Line และอื่นๆ

ขั้นตอนการโอนเงินไปยัง "หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี"


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลัก

2. เลือกเมนูโอนเงินไปยัง "หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี"

3. ใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้รับเงิน และกด "ถัดไป"

4.หลังจากนั้นระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนและกด "ถัดไป"

5. ตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางผู้รับเงินและกด "ถัดไป"

6. ท่านสามารถเขียนโน้ตไว้เตือนตัวเองได้ในภายหลังหรือเลือกส่งโน๊ตไปยังผู้รับเงิน ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยกด "ถัดไป"

7. ตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการและกด "ยืนยัน"

8. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

9. ระบบจะทำการบันทึกสลิปการทำรายการให้โดยอัตโนมัติ (ตั้งค่าการบันทึกสลิปโอนเงินได้ที่นี่) โดยท่านสามารถทำการแชร์ภาพสลิปแสดงผลการโอนเงินไปยังเพื่อนของท่าน ผ่านแอปพลิเคชัน Messenger, Line และอื่นๆ

ขั้นตอนการโอนเงินไปยัง "e-Wallet"


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลัก

2. เลือกเมนูโอนเงินไปยัง "e-Wallet"

3. ใส่หมายเลขe-Wallet ของผู้รับเงิน และกด "ถัดไป"

4. หลังจากนั้นระบุจำนวนเงินที่ท่านต้องการโอนและกด "ถัดไป"

5. ตรวจสอบชื่อบัญชีปลายทางผู้รับเงินและกด "ถัดไป"

6. ท่านสามารถเขียนโน้ตไว้เตือนตัวเองได้ในภายหลังหรือเลือกส่งโน๊ตไปยังผู้รับเงิน ผ่านทาง SMS หรือ อีเมล เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยกด "ถัดไป"

7. ตรวจสอบความถูกต้องของการทำรายการและกด "ยืนยัน"

8. ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก ของบัญชี ทีเอ็มบี ทัช ของคุณ แล้วกด "ยืนยัน"

9. ระบบจะทำการบันทึกสลิปการทำรายการให้โดยอัตโนมัติ (ตั้งค่าการบันทึกสลิปโอนเงินได้ที่นี่) โดยท่านสามารถทำการแชร์ภาพสลิปแสดงผลการโอนเงินไปยังเพื่อนของท่าน ผ่านแอปพลิเคชัน Messenger, Line และอื่นๆ

ขั้นตอนโอนเงินต่างประเทศ

สะดวกมากขึ้น ประหยัดมากกว่า!
อีกหนึ่งช่องทางรับส่งคำสั่งโอนเงินไปยังต่างประเทศ ด้วยค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่า
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tmbbank.com/touch-ott


 • 1. เลือกเมนูโอนเงิน > โอนเงินไปต่างประเทศ
 • 2. เลือกสกุลเงิน และระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน (โอนเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท)
 • 3. เลือกบัญชีที่ต้องการโอน และเลือกบัญชีผู้รับเงินปลายทาง
  • - หากยังไม่เคยเพิ่มรายการผู้รับเงิน ให้กดปุ่มเพิ่มผู้รับเงิน และใส่ข้อมูลของผู้รับเงินปลายทางที่ต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
  • - ธุรกรรมจะดำเนินการในวันทำการธนาคาร ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ถ้าหากทำรายการหลัง 16.00 น. จะดำเนินการโอนในวันถัดไป
 • 4. เลือกโปรโมชั่น เพื่อรับส่วนลด (ถ้ามี)
 • 5. เลือกผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
 • 6. เลือกวัตถุประสงค์การโอน (ไม่ต้องใช้เอกสารแนบ)
 • 7. ตรวจสอบข้อมูล กด “ยืนยัน” แล้วกรอกรหัสผ่าน
 • 8. ระบบจะสรุปข้อมูลและแสดงสถานะการโอนเงิน
  • - TMB จะตรวจสอบและโอนเงินภายใน 2- 3 ชั่วโมง
  • - เงินจะถึงผู้รับภายใน 1 - 3 วัน ขึ้นอยู่กับธนาคารปลายทาง
  • - เมื่อปลายทางได้รับเงินแล้ว สามารถดาวน์โหลด Debit Advice เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
  • - หากโอนเงินไม่สำเร็จ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือน และธนาคาร จะโทรติดต่อเพื่อแจ้งเหตุผลพร้อมคืนเงินเข้าบัญชี
  หมายเหตุ
 • - บัญชีที่จะโอนต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์
 • - ท่านสามารถโอนได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ แต่วงเงินธุรกรรมต่างประเทศต่อวันสูงสุด 1,500,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.tmbbank.com/touch-ott
 • - รองรับ 14 สกุลเงิน
 • - สามารถเลือกผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนได้
 • - กรณีต้องการแก้ไขหรือยกเลิกการโอน ติดต่อที่ Contact Center : 1558

ขั้นตอนการทำรายการโอนเงินซ้ำโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลใหม่

หากท่านทำการโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชีหรือโอนเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโอนเรียบร้อยแล้ว และต้องการทำการโอนซ้ำแบบเดิมอีกครั้ง ก็สามารถทำได้เลยทันที โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลการโอนใหม่
* สามารถทำได้ทุกๆรายการโอนเงินที่เคยทำรายการโอนเงินมาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน


 • 1
 • 2
 • 3

1. ไปที่เมนูปฏิทินธุรกรรม เลือกรายการโอนเงินที่ต้องการโอนซ้ำ

2. ระบบจะแสดงรายละเอียดการโอนเงิน หากต้องการทำรายการนี้อีกครั้ง ให้กดปุ่ม "ทำรายการนี้อีกครั้ง"

3. ระบบนำท่านไปยังหน้า โอนเงิน และใส่ข้อมูลการโอนเงินที่ท่านต้องการทำซ้ำให้อัตโนมัติ จากนั้น ให้ท่านทำตามขั้นตอนการโอนเงินเงินตามปกติ

การใช้งาน ทีเอ็มบี ทัช โมบายแอพ ในหัวข้ออื่นๆ

 • การจ่ายบิล

  วิธีการจ่ายบิลต่างๆ เช่น ค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต และค่าอินเตอร์เน็ต

 • การเติมเงิน

  วิธีการเติมเงินบริการต่างๆ เช่น บัตรทางด่วน และ มือถือระบบเติมเงินต่างๆ

 • ปฏิทินธุรกรรม

  วิธีการเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลังและรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

 • การตั้งค่าต่างๆ

  วิธีการเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลังและรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า