การตั้งค่า และอื่นๆ
การตั้งค่า และอื่นๆ
  • เพิ่มอุปกรณ์
  • เพิ่มผู้รับเงิน
  • เพิ่มกลุ่มผู้รับเงิน
  • เพิ่ม/ลดวงเงิน
  • เปลี่ยนรหัสผ่าน
  • เปลี่ยนรหัสลับทำธุรกรรม
  • ตั้งค่า Touch ID
  • ลืมรหัสผ่าน
  • ลูกค้านิติบุคคล
  • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านถูกล็อค คุณสามารถติดต่อ Corporate Call Center เพื่อขอรับรหัสเปิดใช้งาน และเริ่มต้นใช้งานได้อีกครั้ง ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน หรือรหัสผ่านถูกล็อค คุณสามารถทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง และเริ่มต้นใช้งานได้อีกครั้ง ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ คุณสามารถใช้งาน BIZ TOUCH ได้ผ่านอุปกรณ์สูงสุด 4 อุปกรณ์ ต่อผู้ใช้งาน 1 ท่าน (แต่ไม่สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันได้) ตามวิธีการ ดังนี้ คุณสามารถสร้างผู้รับเงินรายการโปรด สำหรับบัญชีปลายทางที่ใช้งานบ่อยได้ ดังนี้ คุณสามารถสร้างกลุ่มผู้รับเงินไว้สำหรับการโอนเงินหลายผู้รับเงินได้ *จำเป็นต้องบันทึกรายชื่อผู้รับเงินก่อนสร้างกลุ่มผู้รับเงิน (ดูวิธีการสร้าง ที่นี่) ปรับเพิ่ม-ลดวงเงินด้วยตนเองได้ทันที ตามขั้นตอนง่ายๆ


วิธีการใช้งานอื่นๆ