โอนเงิน
โอนเงินในประเทศสูงสุด 2,000,000.00 บาท ต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในการทำธุรกรรมต่อวัน) โอนเงินให้ผู้รับสูงสุด 50 รายในครั้งเดียว รองรับการโอนเงิน 14 สกุลเงินทั่วโลก สูงสุด 1,500,000.00 บาท ต่อวัน
โอนเงิน
  • รายบัญชี
  • พร้อมเพย์
  • แบบกลุ่ม
  • โอนเงินต่างประเทศ
โอนเงินในประเทศสูงสุด 2,000,000 บาท ต่อรายการ (ขึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือในการทำธุรกรรมต่อวัน) โอนเงินให้ผู้รับสูงสุด 50 รายในครั้งเดียว รองรับการโอนเงิน 14 สกุลเงินทั่วโลก สูงสุด 1,500,000 บาท ต่อวัน


วิธีการใช้งานอื่นๆ