สรุปบัญชีของฉัน

สรุปบัญชีของฉัน คือหน้าหลักสำหรับทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ซึ่งท่านจะเห็นบัญชีของท่านที่เปิดไว้กับ TMB ทั้ง บัญชีเงินฝาก, บัตรเครดิต และสินเชื่อประเภทต่างๆ ทั้งนี้ สำหรับบัญชีเงินฝาก ระบบจะแสดงสัดส่วนเงินฝากแบ่งเป็น บัญชีเพื่อใช้, บัญชีเพื่อออม และบัญชีฝากประจำ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถบริหารเงินได้สะดวกขึ้นเพราะเห็นสัดส่วนของเงินในแต่ละประเภทบัญชีได้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนการใช้บริการ สรุปบัญชีของฉัน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

1. เมนูสรุปบัญชีของฉันจะแสดงในหน้าจอกลางที่ โดยจะสรุปรายละเอียดทางบัญชีใน TMB ของท่าน

2. หากต้องการดูรายละเอียดบัญชีสามารถคลิกที่บัญชีนั้นๆ เพื่อให้หน้าจอทางขวาสุดแสดงรายละเอียดบัญชีที่ท่านเลือก โดยท่านสามารถเลือกที่จะทำธุรกรรม โอนเงิน, จ่ายบิล หรือเติมเงินได้ทันที

3. ในหน้าจอแสดงรายละเอียดของบัญชีทางด้านขวา ท่านก็สามารถกด เรียกดูรายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังได้สูงสุดถึง 6 เดือน โดยการกดที่ “รายการเดินบัญชี”

4. หน้าจอจะปรากฎรายการเดินบัญชี ย้อนหลังสูงสุด 12 เดือน โดยท่านสามารถเลือกกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตนเองแล้วกด “ตกลง”

5. นอกจากนี้ ท่านสามารถ เลือกบันทึกรายการเป็นไฟล์ pdf, พิมพ์เอกสาร หรือบันทึกเป็นไฟล์เอกสารได้

การใช้งาน ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในหัวข้ออื่นๆ

 • โอนเงิน

  วิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง และโอนให้ผู้อื่น

 • การจ่ายบิล

  วิธีการจ่ายบิลต่างๆ เช่น ค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต และค่าอินเตอร์เน็ต

 • การเติมเงิน

  วิธีการเติมเงินบริการต่างๆ เช่น บัตรทางด่วน และ มือถือระบบเติมเงินต่างๆ

 • ปฏิทินธุรกรรม

  วิธีการเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลังและรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า