บริการด้านเช็ค

ท่านสามารถทำรายการเรียกเช็คคืนและระงับเช็คได้ง่ายๆ ผ่านบริการ ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง

ขั้นตอนการเรียกเช็คคืน

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1. เลือกเมนู “บริการพิเศษ” จากเมนูหลักด้านซ้าย และเลือก “บริการด้านเช็ค” ในเมนูย่อยด้านล่าง

2. ในหน้า บริการด้านเช็ค ท่านสามารถตรวจสอบรายการเช็คคืน โดยเลือกบัญชีที่ต้องการทางหน้าจอด้านขวาโดยการเลื่อน บน “/\” หรือ ล่าง “\/”

3. เมื่อเลือกบัญชีที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว บัญชีนั้นจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอกลาง กดถัดไป ถ้าข้อมูลถูกต้อง

4. หน้าจอจะปรากฎรายการธุรกรรมทางด้านเช็ค ย้อนหลังสูงสุด 6 เดือน โดยท่านสามารถเลือกกำหนดช่วงระยะเวลาที่ต้องการให้แสดงได้ด้วยตนเอง

ขั้นตอนการระงับเช็ค

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

1. เลือกเมนู “บริการพิเศษ” จากเมนูหลักด้านซ้ายและเลือก “บริการด้านเช็ค” ในเมนูย่อยด้านล่าง

2. กดที่แถบ “ระงับเช็ค” และเลือกบัญชีที่ต้องการทางหน้าจอทางด้านขวา โดยการเลื่อนบน “/\” หรือ ล่าง “\/” และพิมพ์เลขที่เช็คที่ท่านต้องการระงับ จากนั้นกด “ถัดไป”

3. หน้าจอจะปรากฎรายละเอียดของเช็คที่ท่านต้องการระงับ หากท่านต้องการระงับเช็ค กด “ถัดไป”

4. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

5. ระบบจะแสดงสถานการระงับเช็คว่าสามารถทำการระงับได้หรือไม่

การใช้งาน ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในหัวข้ออื่นๆ

 • สรุปบัญชีของฉัน

  วิธีการใช้งานหน้าสรุปบัญชีของฉันที่แสดงบัญชี TMB ต่างๆ เช่น บัญชีเงินฝาก, บัตรเครดิต และสินเชื่อ

 • โอนเงิน

  วิธีการโอนเงินระหว่างบัญชีตนเอง และโอนให้ผู้อื่น

 • การจ่ายบิล

  วิธีการจ่ายบิลต่างๆ เช่น ค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต และค่าอินเตอร์เน็ต

 • การเติมเงิน

  วิธีการเติมเงินบริการต่างๆ เช่น บัตรทางด่วน และ มือถือระบบเติมเงินต่างๆ