การตั้งค่าต่างๆ

ท่านสามารถตั้งค่าการใช้งานต่างๆ ในทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ได้ดังนี้


การดู / แก้ไขข้อมูลของฉัน

ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”ในเมนู “ข้อมูลของฉัน” ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของท่านได้เช่น

 1. - การแก้ไขภาพ และข้อมูลส่วนตัว
 2. - การเปลียน User ID
 3. - การเปลี่ยนพาสเวิร์ด
 4. - การเปลี่ยนวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน

การแก้ไขภาพ และข้อมูลส่วนตัว

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

1.ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”

2. ในหน้า “ข้อมูลของฉัน” ท่านจะเห็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน

3. ถ้าท่านต้องการแก้ไข ภาพ หรือ ข้อมูลติดต่อ, อีเมล, Facebook ID ให้กดที่ไอคอน

4. ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆได้ที่หน้านี้ หรือถ้าท่านต้องการเปลี่ยนรูปภาพ ให้กด “เปลี่ยนรูปภาพ”

5. ท่านสามารถเลือกรูปภาพที่ต้องการได้โดยกด “เลือกภาพ” หรือลบรูปปัจจุบันที่อยู่ในระบบได้โดยกด “ลบ”

6. ถ้าทำการเลือกรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้ทำการ “บันทึก”

7. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

การเปลี่ยนแปลง User ID

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1. ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู “ข้อมูลของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”

2. 1. เลือก “ข้อมูลของฉัน” และ เลือก “เปลี่ยน User ID” โดยกดที่ไอคอนดินสอ

3. ใส่ User ID ปัจจุบัน และตั้ง User ID ใหม่ โดยสามารถดูคำแนะนำได้จากการกดไอคอนคำถาม และกด “บันทึก”

4. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

การเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ด

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

1. ท่านสามารถเข้าไปที่เมนู “เมนูของฉัน” โดยกดที่ “ตั้งค่า” และเลือกที่เมนูย่อยด้านล่างที่หัวข้อ “ข้อมูลของฉัน”

2. ในเมนู “ข้อมูลของฉัน” ท่านสามารถการเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ด ของท่านได้ โดยดูที่หัวข้อเปลี่ยนพาสเวิร์ด กดที่ไอคอน

3. ใส่พาสเวิร์ดปัจจุบัน และพาสเวิร์ดใหม่ โดยสามารถดูคำแนะนำได้จากการกด และกด “บันทึก”

4. ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS ของโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ และกดยืนยัน เพื่อยืนยันการเปลี่ยนพาสเวิร์ด

การเปลี่ยนวงเงินทำธุรกรรมต่อวัน

 • 1
 • 2
 • 3

1. เลือก “วงเงินทำธุรกรรมต่อวัน” โดยกดที่ไอคอน

2. กำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่อวัน และกด “บันทึก

3. ยืนยันการทำรายการโดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทาง SMS จากโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนแล้วกด “ยืนยัน”

การใช้งาน ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในหัวข้ออื่นๆ