โอนเงิน

ต้องการโอนเงินเมื่อไหร่ก็โอนได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นการโอนระหว่างบัญชีของตนเอง หรือโอนให้บุคคลอื่น ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะโอนไปยังเลขที่บัญชี หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ,หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้สมัครบริการ พร้อมเพย์ และสามารถโอนไปยังบัญชี E-Wallet ผ่านบริการพร้อมเพย์ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถตั้งรายการโอนล่วงหน้า หรือสั่งโอนซ้ำรายการเดิมได้อย่างง่ายๆ เพื่อตอบโจทย์ความคล่องตัวสูงสุดในการทำธุรกรรม

ขั้นตอนโอนเงินไปยังหมายเลขบัญชี

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลักด้านซ้าย

2. เลือกเมนู "บัญชี"

3. กดที่ Icon เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

4. เลือกบัญชี ที่ต้องการโอนเงินโดยการกดบริเวณบัญชี และเลื่อนบน หรือ ล่าง เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ

5.กดไอคอนรูป เพื่อเลือกชื่อและบัญชีหรือกด ค้นหาได้

6. เลือกบัญชีผู้รับเงิน

7. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

8. ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยื่นยัน"

9. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด "ยืนยัน"

10. หลังจากทำรายการสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงินโดยที่ท่านสามารถ บันทึก การทำรายการ ,สั่งพิมพ์ หรือแชร์ไปยังผู้รับเงินจากแถบเมนูด้านบน

ขั้นตอนโอนเงินไปยังหมายเลขโทรศัพท์

ท่านสามารถโอนเงินไปยังผู้รับที่สมัครบริการพร้อมเพย์ เพื่อรับโอนเงินด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลักด้านซ้าย

2. เลือกเมนู "เบอร์มือถือ"

3. กดที่ Icon เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

4. เลือกบัญชี ที่ต้องการโอนเงินโดยการกดบริเวณบัญชี และเลื่อนบน หรือ ล่าง เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ

5.ใส่หมายเลขเบอร์มือถือผู้รับเงิน หรือกดไอคอนรูป เพื่อเลือกชื่อและบัญชี

6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

7. หลังจากนั้นกด"ถัดไป"

8. ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยืนยัน"

9. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด "ยืนยัน"

10. หลังจากทำรายการสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงินโดยที่ท่านสามารถ บันทึก การทำรายการ ,สั่งพิมพ์ หรือแชร์ไปยังผู้รับเงินจากแถบเมนูด้านบน

ขั้นตอนโอนเงินไปยังหมายเลขบัตรประชาชน

ท่านสามารถโอนเงินไปยังผู้รับที่สมัครบริการพร้อมเพย์ เพื่อรับโอนเงินด้วยหมายเลขบัตรประชาชน โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลักด้านซ้าย

2. เลือกเมนู "หมายเลขบัตรประชาชน"

3. กดที่ Icon เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

4. เลือกบัญชี ที่ต้องการโอนเงินโดยการกดบริเวณบัญชี และเลื่อนบน หรือ ล่าง เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ

5. หลังจากนั้นใส่หมายเลขบัตรประชาชน ของผู้รับเงิน

6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

7. หลังจากนั้นกด"ถัดไป"

8. ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยืนยัน"

9. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด "ยืนยัน"

10. หลังจากทำรายการสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงินโดยที่ท่านสามารถ บันทึก การทำรายการ ,สั่งพิมพ์ หรือแชร์ไปยังผู้รับเงินจากแถบเมนูด้านบน

ขั้นตอนโอนเงินไปยัง Tax ID

ท่านสามารถโอนเงินไปยังผู้รับที่สมัครบริการพร้อมเพย์ เพื่อรับโอนเงินด้วยหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลักด้านซ้าย

2. เลือกเมนู "หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี"

3. กดที่ Icon เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

4. เลือกบัญชี ที่ต้องการโอนเงินโดยการกดบริเวณบัญชี และเลื่อนบน หรือ ล่าง เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ

5.หลังจากนั้น ใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้รับเงิน

6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

7. และจากนั้นกด"ถัดไป"

8. ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยืนยัน"

9. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด "ยืนยัน"

10. หลังจากทำรายการสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงินโดยที่ท่านสามารถ บันทึก การทำรายการ ,สั่งพิมพ์ หรือแชร์ไปยังผู้รับเงินจากแถบเมนูด้านบน

ขั้นตอนโอนเงินไปยัง E-Wallet

ท่านสามารถโอนเงินไปยังผู้รับที่สมัครบริการพร้อมเพย์ เพื่อรับโอนเงินด้วยหมายเลขE-wallet โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

1. เลือกเมนู "โอนเงิน" จากเมนูหลักด้านซ้าย

2. เลือกเมนู "หมายเลขE-Wallet ของผู้รับเงิน"

3. กดที่ Icon เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงิน

4. เลือกบัญชี ที่ต้องการโอนเงินโดยการกดบริเวณบัญชี และเลื่อนบน หรือ ล่าง เพื่อเลือกบัญชีที่ต้องการ

5.หลังจากนั้น ใส่หมายเลขE-Wallet ของผู้รับเงิน

6. ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

7. และจากนั้นกด"ถัดไป"

8. ตรวจสอบความถูกต้องและกด "ยืนยัน"

9. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด "ยืนยัน"

10. หลังจากทำรายการสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการโอนเงินโดยที่ท่านสามารถ บันทึก การทำรายการ ,สั่งพิมพ์ หรือแชร์ไปยังผู้รับเงินจากแถบเมนูด้านบน

การใช้งาน ทีเอ็มบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ในหัวข้ออื่นๆ

 • การจ่ายบิล

  วิธีการจ่ายบิลต่างๆ เช่น ค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต และค่าอินเตอร์เน็ต

 • การเติมเงิน

  วิธีการเติมเงินบริการต่างๆ เช่น บัตรทางด่วน และ มือถือระบบเติมเงินต่างๆ

 • ปฏิทินธุรกรรม

  วิธีการเรียกดูรายการทำธุรกรรมย้อนหลังและรายการธุรกรรมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

 • การตั้งค่าต่างๆ

  วิธีการตั้งค่าการใช้งาน