ประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)

เมื่อต้องดูแลทั้งครอบครัวและธุรกิจ คุณเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้?

“อยากดูแล ครอบครัวให้ดีที่สุด”

 

ตอนนี้ลูกยังเด็ก เรามีแรงมีกำลังดูแลเค้าได้เต็มที่ แต่วันข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ก็อยากจะวางแผนอนาคต ให้เค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด ให้เหมือนกับที่เราดูแลเค้าในวันนี้

-นักธุรกิจหัวหน้าครอบครัวท่านหนึ่ง-

“อยากให้ธุรกิจ เดินหน้าอย่างมั่นคง”

 

คนทำธุรกิจก็คิดอยาก ต่อยอดกิจการให้มั่นคง แต่เดี่ยวนี้อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน ถ้าวันนึงเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเรา ต้องแน่ใจได้ว่า ธุรกิจที่สร้างมากับมือ จะยังเดินหน้าต่อได้ ไม่เป็นภาระให้คนข้างหลัง

ปรับเปลี่ยน
แผนความคุ้มครอง
ให้เหมาะกับคุณที่สุด
ในทุกช่วงเวลา

 

ด้วยประกันชีวิต
เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องทำประกันชีวิต

เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)

1 สร้างความอุ่นใจให้ทั้งคุณ และคนข้างหลัง

สบายใจได้เต็มที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

2 รับความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ

เพราะเบี้ยประกันภัยเพื่อความคุ้มครองชีวิต มีราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันภัยที่ได้รับ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

3 ปรับเปลี่ยนได้

คุณสามารถกำหนดได้ว่าอยากจ่ายเบี้ยเท่าไหร่ ต้องการความคุ้มครองเท่าไร หรือจะเพิ่ม-ลดทุนประกันภัยก็ทำได้ตามความเหมาะสมของชีวิตแต่ละช่วง

 

 
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ประกันชีวิต

เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5

(ยูนิตลิงค์) คืออะไร?

ประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อมอบความคุ้มครองชีวิตสูงให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นเวลา 15 ปี แต่ชำระเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี และสามารถเลือกขยายระยะเวลาความคุ้มครองได้จนถึงอายุ 99 ปี (เงื่อนไขตามกรมธรรม์กำหนด)

ประกันชีวิต

เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5

(ยูนิตลิงค์) ดีกว่ายังไง?

 • ได้รับความคุ้มครองชีวิตที่สูงกว่าประกันชีวิตทั่วไป ด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า
 • สามารถปรับเพิ่มหรือลดความคุ้มครองให้เหมาะกับช่วงชีวิตที่แตกต่างกันของลูกค้าได้
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี ไม่เป็นภาระนาน
 • สามารถเลือกขยายระยะเวลาความคุ้มครองได้ตามต้องการ เมื่อครบสัญญา 15 ปี โดยไม่ต้องสมัครประกันชีวิตใหม่
 • สามารถนำค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 
ประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) มีประเภทของเบี้ยประกันภัย 2 แบบ
  • เบี้ยประกันภัยหลัก : เป็นเบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆ ตามที่สัญญากำหนด
  • เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ : เป็นเบี้ยที่จ่ายในกรณีที่ลูกค้าต้องการลงทุนเพิ่ม โดยสามารถลงทุนเพิ่มเมื่อไรก็ได้

ความคุ้มครอง

อายุ (ปี) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ
จำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
ขั้นต่ำ สูงสุด
1 เดือน 1 วัน - 40 15 50
41 – 50 15 30
51 - 60 5 15
61 - 65 5 5

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์

กรณีอยู่ครบสัญญา 15 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ
  • รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา
  • รับจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
สิทธิพิเศษที่มากกว่า รับโบนัสจากค่าเบี้ยประกันภัยหลัก
  • รับโบนัสจากค่าเบี้ยประกันภัยหลัก 2% ของค่าเบี้ยประกันภัยหลักสะสมที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 5 โดยปีกรมธรรม์ที่ 1-5 ไม่มีการลด หรือถอน หรือหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย (Premium Holiday)
  • สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ หลังจากจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยครบ 2 ปี โดยจะหักค่าใช้จ่ายจากหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อให้ความคุ้มครองชีวิตยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนยังมีอยู่
สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี
  • สามารถนำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
  • ซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 ที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 50 โรค หรือการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB) ที่จะให้ความคุ้มครองกรณีที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายค่าชดเชยรายวันให้สูงสุด 700 วันต่อการเข้ารักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำได้
  • กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID : UOB Income Daily)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู (ABV : Aberdeen Value Fund)
  • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG : Aberdeen Growth Fund)
  • กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50 : TMB SET50)
  • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG : TMB Global Quality Growth)
  • กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders (TMBAGLF : TMB Asian Growth Leaders Fund)
  • กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME : TMB Global Income Fund)
  • กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF : TMB Asset Allocation Long Term)
  • กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (TMBMF : TMB Money)
  • กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLDS : TMB Gold Singapore Fund)
  • กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน (K STAR Equity-A(A) : K STAR Equity)
มีเครื่องมือการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
  • การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-Balancing) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิมทุกๆ 3 เดือน
  • การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching – Dollar Cost Average) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนในการ
   ลงทุนของแต่ละเดือน ราคาที่ซื้อจะเป็นราคาเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลดความผันผวนของราคาตลาดในระยะสั้น
  • การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) เป็นเครื่องมือที่ใช้สับเปลี่ยนกองทุนได้ตามสถานการณ์ของตลาด หรือตามวัตถุประสงค์การ
   ลงทุน เพื่อช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตลอดสัญญาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก
ปีถัดไป
ทั้งนี้ สำหรับปีถัดไปหรือปีต่ออายุลูกค้าสามารถมาทำการขอเปลี่ยนเป็นชำระแบบรายเดือนได้

 

 

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครองและค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0 2632 6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน
 • กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่ 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิต ให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูง และมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้ว
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยสามารถเลือกได้สูงสุดถึง 50 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลัก (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของลูกค้าด้วย)
 • สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำ และสามารถสับเปลี่ยนกองทุน ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 • หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่
 • สามารถนำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 
คำถาม : ประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) แบ่งเบี้ยประกันภัยทั้งหมดกี่ประเภท และ แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์อะไร?
คำตอบ : ประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) แบ่งประเภทของเบี้ยประกันภัยเป็น 2 แบบ
 • เบี้ยประกันภัยหลัก : เป็นเบี้ยที่จ่ายเพื่อเน้นความคุ้มครองชีวิตเป็นหลัก โดยจะจ่ายเป็นงวดๆ ตามที่สัญญากำหนด
 • เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ : เป็นเบี้ยที่จ่ายในกรณีที่ลูกค้าต้องการลงทุนเพิ่ม โดยสามารถลงทุนเพิ่มเมื่อไรก็ได้
 
คำถาม : ผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิต เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ดังนี้
 • กรณีครบสัญญา 15 ปี และกรมธรรม์มีผลบังคับ รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน

การหยุดพักชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday)
 • หลังจากจ่ายเบี้ยครบ 2 ปี สามารถหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัยได้ โดยจะหักหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้ความคุ้มครองยังคงอยู่ต่อไป ตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนยังมีอยู่

สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้
 • ความคุ้มครองโรคร้ายแรง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 ที่ให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 50 โรค หรือการเสียชีวิต หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ความคุ้มครองเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ด้วยสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB) ที่จะให้ความคุ้มครองกรณีที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะจ่ายค่า
  ชดเชยรายวันให้สูงสุด 700 วันต่อการเข้ารักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

สามารถเลือกซื้อกองทุนคุณภาพที่คัดสรรแล้วจากหลากหลายบลจ.ชั้นนำได้
 • กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID : UOB Income Daily)
 • กองทุนเปิด อเบอร์ดีนแวลู (ABV : Aberdeen Value Fund)
 • กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกรท (ABG : Aberdeen Growth Fund)
 • กองทุนเปิดทหารไทย SET 50 (TMB50 : TMB SET50)
 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth (TMBGQG : TMB Global Quality Growth)
 • กองทุนเปิดทหารไทย Asian Growth Leaders (TMBAGLF : TMB Asian Growth Leaders Fund)
 • กองทุนเปิดทหารไทย Global Income (TMBGINCOME : TMB Global Income Fund)
 • กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (TMBAALF : TMB Asset Allocation Long Term)
 • กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี (TMBMF : TMB Money)
 • กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์ (TMBGOLDS : TMB Gold Singapore Fund)
 • กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน (K STAR Equity-A(A) : K STAR Equity)

มีเครื่องมือการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
 • การปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Re-Balancing) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติ ทำให้มีสัดส่วนการลงทุนเท่าเดิมทุกๆ 3 เดือน
 • การสับเปลี่ยนกองทุนอัตโนมัติ (Automatic Fund Switching – Dollar Cost Average) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนในการลงทุนของแต่ละเดือน ราคาที่ซื้อจะเป็นราคาเฉลี่ยในแต่ละช่วงเวลานั้นๆ เพื่อลดความผันผวนของราคาตลาดในระยะสั้น
 • การสับเปลี่ยนกองทุน (Fund Switching) เป็นเครื่องมือที่ใช้สับเปลี่ยนกองทุนได้ตามสถานการณ์ของตลาดหรือตามวัตถุประสงค์การลงทุน เพื่อช่วยในการบริหารพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ตลอดสัญญาโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
คำถาม : ลูกค้าสามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตของเฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) ไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่?
คำตอบ : สามารถนำเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 
คำถาม : งวดการชำระเบี้ยประกันภัยของเฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) เป็นอย่างไร?
คำตอบ : สามารถเลือกงวดการชำระเบี้ยประกันภัยได้ ทั้งแบบรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน โดยปีแรกกำหนดให้ชำระแบบรายปีเท่านั้น
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น วัตถุประสงค์ของการซื้อ
และสัดส่วนความคุ้มครองชีวิต และการลงทุน)
3
ชำระเบี้ย