ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9

ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9

รายละเอียดบัญชี

ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9

สมัคร ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

 • สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม– 31 สิงหาคม 2560 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับของสมนาคุณ ขอสงวนสิทธิ์ 1 ชิ้น ต่อลูกค้า 1 ท่าน
 • ธนาคารจะจัดส่งตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของกับธนาคาร ภายใน 180 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ 
 • มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาจัดส่ง และเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด

 

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 
 • เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท

  เก็บน้อย เดือนละ 500 บาท

 • รับเงินก้อนโตอีก 100,000 บาท

  รับความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท

 • จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

  จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี

 • ลดหย่อนภาษีได้

  เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำหนด

  ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9

เงื่อนไข 

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น 
 • เงื่อนไขผลิตภัณฑ์และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

ค่าเบี้ย 

เบี้ยประกันภัย อายุ 20-29 ปี

ทุนประกันภัย (บาท)

เบี้ยรายปี เบี้ยรายเดือน

100,000

4,800

400

200,000

9,600

800

 

เบี้ยประกันภัย อายุ 30-45 ปี

ทุนประกันภัย (บาท)

เบี้ยรายปี เบี้ยรายเดือน

100,000

6,000

500

200,000

12,000

1,000

 

เบี้ยประกันภัย อายุ 46-50 ปี

ทุนประกันภัย (บาท)

เบี้ยรายปี เบี้ยรายเดือน

100,000

7,200

600

200,000

14,400

1,200

ช่องทางการชำระค่าเบี้ย 

ช่องทาง

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

เงินสด/เช็ค

บัตรเครดิต

หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

รายเดือน
เดือนแรก / / /
เดือนถัดไป X / /
รายปี
ปีแรก / / /
ปีถัดไป / / /

คำถามที่พบบ่อย 

Q: อายุที่รับประกันของผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นอย่างไร?
A: อายุที่รับพิจารณาประกันภัย ตั้งแต่อายุ 20 ถึง 50 ปี
 

Q: ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีจุดเด่น จุดขายอย่างไร?
A: ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นแบบประกันชีวิต ตลอดชีพ หรือจนถึงครบอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 9  ปี จุดเด่น / จุดขาย ของผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 

 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการสร้างหลักประกันอนาคตเพื่อลูก หรือคนที่ห่วงใย
 • ค่าเบี้ยประกันภัยต่ำ รับความคุ้มครองสูง ตลอดระยะเวลาจนครบอายุ 99 ปี
 • จ่ายเบี้ยเบาๆ เริ่มต้นเดือนละ 400 บาท หรือเลือกชำระแบบรายปีก็ได้  (ค่าเบี้ยประกันรายเดือน 12 เดือน เท่ากับค่าเบี้ยรายปี ไม่มีชาร์ตเบี้ยเพิ่ม)
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพ
 • สามารถหักลดหย่อนภาษีได้
   

Q: ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา หรือจนครบอายุ 99 ปี ของผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นอย่างไร?
A: ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา 100% ของทุนประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยสะสม หรือมูลค่ากรมธรรม์ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 

Q: ผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 สามารถสมัครทุนประกันภัยได้สูงสุดเท่าไหร่?
A: ลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันภัยได้ 2 แผน คือ 1) ทุน 100,000 บาท หรือ 2) ทุน 200,000 บาท

* ทุนประกันภัยสูงสุดต่อคน ไม่เกิน 200,000 บาท
 

Q: อัตราเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นอย่างไร?

A: อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทั้งเพศชายและเพศหญิง (ทุนประกันภัย 100,000 บาท) ดังนี้

* อายุ 20 – 29 ปี = 400 บาท/ เดือน , 4,800 บาท/ ปี
* อายุ 30 – 45 ปี = 500 บาท/ เดือน , 6,000 บาท/ ปี
* อายุ 46 – 50 ปี = 600 บาท/ เดือน , 7,200 บาท/ ปี
 

Q: งวดการชำระเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นอย่างไร?
A: ลูกค้าสามารถเลือกงวดการชำระเบี้ยได้ คือ 1) รายปี หรือ 2) รายเดือน*  
* พิเศษ กรณีเลือกชำระเบี้ยแบบรายเดือน จะไม่มีการชาร์ตเบี้ยเพิ่ม 

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด