ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9

รับความคุ้มครองนาน
วงเงินสูง แต่เก็บน้อย

 

ด้วยประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่อความคุ้มครอง?

1 นี่คือการวางแผนอนาคตให้ครอบครัว
หรือ ลูกหลาน

ส่งต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรักได้ด้วยเงินก้อน
มั่นใจได้ว่าทุกความฝันของพวกเขาจะเป็นจริง

2 เป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่า รับความ
คุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ

เพราะเบี้ยประกันของประกันเพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ
มีราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันที่ได้รับ ซึ่งถือว่า
คุ้มค่ามากถ้าเทียบจำนวนเงินที่ต้องจ่าย

3 สร้างความอุ่นใจให้ทั้งคุณ และคนข้างหลัง

สบายใจได้เต็มที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

4 ได้ผลตอบแทนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืน
เมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

5 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันชีวิตมาใช้ลดหย่อนภาษีได้
ตามกฎหมายกําหนด
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ประกันชีวิต

ไลฟ์ โพรเทคชั่น
99/9

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชีวิตตลอดชีพหรือจน
อายุครบ 99 ปี ที่จะบรรเทาภาระทางการเงินแก่ครอบครัว
ให้คนข้างหลังยังยืนได้แม้ในวันที่คุณไม่อยู่

99 คือ ได้รับความคุ้มครองชีวิต
ถึงอายุ 99 ปี

9 คือ จ่ายเบี้ยประกันแค่ 9 ปี

ประกันชีวิต

ไลฟ์ โพรเทคชั่น
99/9

ดีกว่ายังไง?

 • เหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวและคนรัก
  ด้วยความคุ้มครองสูงแต่จ่ายเบี้ยต่ำ
 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียงแค่ 9 ปี แต่คุ้มครองนานตลอดชีพถึงอายุ 99 ปี
 • จะจ่ายรายเดือน หรือรายปีก็ได้ แบบไหนก็ไม่มีชาร์จเพิ่ม
 • ไม่ต้องตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพ
 • สมัครง้ายง่าย แค่มีบัตรประชาชนใบเดียว
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 50,000 บาท

รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

รับเงินก้อนโตอีก 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

รับผลประโยชน์รวมกรณีอยู่ครบสัญญาสูงถึง 130,000 บาท

จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

อายุที่สามารถสมัครได้

20 - 50 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

100,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย อายุ 20 - 29 ปี
ทุนประกันภัย (บาท)
เบี้ยรายปี
เบี้ยรายเดือน
100,000
4,800 บาท
400 บาท
200,000
9,600 บาท
800 บาท
เบี้ยประกันภัย อายุ 30 - 45 ปี
ทุนประกันภัย (บาท)
เบี้ยรายปี
เบี้ยรายเดือน
100,000
6,000 บาท
500 บาท
200,000
12,000 บาท
1,000 บาท
เบี้ยประกันภัย อายุ 46 - 50 ปี
ทุนประกันภัย (บาท)
เบี้ยรายปี
เบี้ยรายเดือน
100,000
7,200 บาท
600 บาท
200,000
14,400 บาท
1,200 บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
รายเดือน
 
 
 
เดือนแรก
เดือนถัดไป
-
รายปี
 
 
 
ปีแรก
ปีถัดไป

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 ได้?
คำตอบ : ตั้งแต่อายุ 20 ถึง 50 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิต ตลอดชีพ หรือจนถึงครบอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 9 ปี
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการสร้างหลักประกันอนาคตเพื่อลูก หรือคนที่ห่วงใย
 • ค่าเบี้ยประกันภัยต่ำ รับความคุ้มครองสูง ตลอดระยะเวลาจนครบอายุ 99 ปี
 • จ่ายเบี้ยเบาๆ เริ่มต้นเดือนละ 400 บาท หรือเลือกชำระแบบรายปีก็ได้ (ค่าเบี้ยประกันรายเดือน 12 เดือน เท่ากับค่าเบี้ยรายปี ไม่มีการชาร์จเบี้ยเพิ่ม)
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจ หรือตอบคำถามสุขภาพ
 • สามารถหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา หรือจนครบอายุ 99 ปี ของ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 สามารถสมัครทุนประกันภัยได้สูงสุดเท่าไหร่?
คำตอบ : ลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันภัยได้ 2 แผน คือ 1) ทุน 100,000 บาท หรือ 2) ทุน 200,000 บาท
* ทุนประกันภัยสูงสุดต่อคน ไม่เกิน 200,000 บาท
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากันทั้งเพศชายและเพศหญิง (ทุนประกันภัย 100,000 บาท) ดังนี้
 • อายุ 20 – 29 ปี = 400 บาท/ เดือน , 4,800 บาท/ ปี
 • อายุ 30 – 45 ปี = 500 บาท/ เดือน , 6,000 บาท/ ปี
 • อายุ 46 – 50 ปี = 600 บาท/ เดือน , 7,200 บาท/ ปี
 
คำถาม : งวดการชำระเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ไลฟ์ โพรเทคชั่น 99/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ลูกค้าสามารถเลือกงวดการชำระเบี้ยได้ คือ 1) รายปี หรือ 2) รายเดือน*
* พิเศษ กรณีเลือกชำระเบี้ยแบบรายเดือน จะไม่มีการชาร์จเบี้ยเพิ่ม
 
 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
เลือกจ่ายเบี้ยประกันเบาๆ แบบรายเดือน
หรือรวดเดียวแบบรายปี
2
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
3
ชำระเบี้ย