ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

เก็บเงินให้อยู่...
มีเงินแสนได้ง่ายๆ

 

ด้วยประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ทำไมต้องทำประกันชีวิต

แบบสะสมทรัพย์?

1 มีเงินก้อนในอนาคต

คุณจะได้รับเงินเก็บสะสมทั้งหมดคืนเมื่อครบสัญญา
นอกจากนี้ยังมีเงินปันผลระหว่างปีด้วย

2 สร้างวินัยในการใช้เงิน

เพราะรูปแบบของประกันต้องมีการเก็บเงิน หรือจ่าย
เบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งเป็นการสร้าง
วินัยการเก็บเงินให้ผู้ซื้อทางอ้อม โดยที่ไม่รู้สึกว่าต้อง
จ่ายเงินก้อนใหญ่

3 สร้างความมั่นคงให้ชีวิต

หากมีการเสียชีวิต มั่นใจได้ว่าผู้อยู่ข้างหลังจะมี
เงินก้อนไว้ใช้แน่นอน

4 การันตีผลตอบแทนที่แน่นอน ไม่มีความเสี่ยง

ได้รับผลตอบแทนแน่นอนตามที่ประกันระบุไว้
แม้เศรษฐกิจจะไม่มั่นคงก็ตาม

5 ได้ผลตอบแทนเต็มๆ ไม่ต้องเสียภาษี

ไม่ว่าจะเป็นเงินคืนระหว่างสัญญา หรือเงินคืน
เมื่อครบสัญญา ก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

6 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันมาใช้ลดหย่อนภาษีได้
ตามกฎหมายกําหนด

ประกันชีวิต

ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

คืออะไร?

........ คือ ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ที่เน้นการออมเป็นหลัก

15 คือ ได้รับความคุ้มครอง
ชีวิต 15 ปี

9 คือ จ่ายเบี้ยประกันแค่ 9 ปี

ประกันชีวิต

ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

ดีกว่ายังไง?

 • เข้าใจง่าย เก็บง่าย มีเงินคืนทุกปี ครบสัญญารับเงินก้อนโต
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียงปีละ 12,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถาม 2 ข้อเท่านั้น
 • สมัครออนไลน์ง่าย ผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH
 • ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามเกณฑ์กรมสรรพากรกำหนด

ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

เหมาะกับใคร?

ทุกคนที่ต้องการเริ่มต้นเก็บเงิน แต่...

เคยลองเก็บเงินหลายรูปแบบ
แต่เฟลตลอด
เต็มที่กับชีวิต ต้นเดือนอยู่อย่างราชา
แต่กินมาม่าทุกสิ้นเดือน
สายสโลว์ไลฟ์ เก็บเงินเรื่องเล็ก
ไม่มีจะเก็บเรื่องใหญ่
ถ้าโดน...ถ้าใช่ แล้วจะรออะไร?
เริ่มต้นวันนี้ รู้ตัวอีกทีมีเงินเป็น
100,000

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 50,000 บาท

รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

รับเงินก้อนโตอีก 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

รับผลประโยชน์รวมกรณีอยู่ครบสัญญาสูงถึง 130,000 บาท

จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

อายุที่สามารถสมัครได้

อายุ 20 - 60 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

50,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท (สำหรับทุกเพศ ทุกอายุ)

อายุ 1 เดือน 1 วัน - 60 ปี
240 บาท

ผลประโยชน์อื่นๆ

ลดหย่อนภาษีได้ถึง 100,000 บาทต่อปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
บัตรเครดิต TMB
หักบัญชีธนาคาร
รายปี
 
 
ปีแรก
ปีถัดไป

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดสิทธิขั้นพื้นฐาน ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร

 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 ได้?
คำตอบ : สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20 – 60 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ :

เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เน้นเรื่องการออมเงินโดยจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 9 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานถึง 15 ปี

ตัวอย่าง : เมื่อลูกค้าเลือกทุนประกันที่ 50,000 บาท

 • การันตีเงินคืนปีละ 2,000 บาททุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 15
 • จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 12,000 บาท
 • รับเงินก้อนคืนอีก 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 รวมรับผลประโยชน์ทั้งหมดสูงถึง 130,000 บาท
 • รับความคุ้มครองชีวิต 15 ปี ตลอดอายุของกรมธรรม์
 • สมัครออนไลน์ง่าย ผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถาม 2 ข้อเท่านั้น
 • นำเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเกณฑ์กรมสรรพากรกำหนด
 
คำถาม : ผลประโยชน์จากการทำประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ :
 • รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาคือ 260% ของทุนประกันภัย
 • รับเงินคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 4% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15 (60% ของทุนประกันภัย)
 • รับเงินครบกำหนดสัญญาสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 (200% ของทุนประกันภัย)
 
คำถาม : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : กรณีจ่ายเบี้ยประกันภัยเดือนละ 1,000 บาท จะได้รับความคุ้มครองชีวิตตามทุนประกันภัย 50,000 บาท หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่จ่ายมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยเท่ากับ 240 บาท ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท (เท่ากันทุกเพศ ทุกอายุที่รับประกันภัย) กรณีจ่ายเบี้ยประกันภัยปีละ 12,000 บาท จะได้ทุนประกันภัยที่ 50,000 บาท
 
คำถาม : เบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่?
คำตอบ : ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี โดยบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยเพื่อเป็นหลักฐาน
 
คำถาม : การพิจารณารับประกันภัยสำหรับ ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ยึดหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย ดังนี้
 • อายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี
 • สามารถซื้อให้ตัวเองได้เท่านั้น
 • ทุนประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท
 • หยุดจ่ายเบี้ยทันที
หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนวันครบกำหนดระยะเวลา การชำระเบี้ยประกันภัยหรือก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่มีอายุครบ
65 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน บริษัทฯ จะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือ ผลประโยชน์ตามแบบกรมธรรม์นี้คงได้รับสิทธิ์ตามเดิม
 
คำถาม : งวดการชำระเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : งวดการชำระเบี้ยเป็นแบบรายปี
 
คำถาม : เงื่อนไขการต่ออายุกรมธรรม์ของ ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ที่กรมธรรม์ขาดอายุ หรือยังไม่มีมูลค่าเวนคืนเงินสด หรือแปลงเป็น การประกันภัยแบบขยายเวลาอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันชีวิต และกฏเกณฑ์ปกติของบริษัท
 

เหตุผลที่เลือกเรา

 

นี่คือส่วนหนึ่งของความประทับใจจากลูกค้าที่เลือก

ประกันชีวิต ไลฟ์ เซฟเว่อร์ 15/9

โปรโมชั่น

 
ขอรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม