ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส

จ่ายเบี้ยน้อย คุ้มครองสูง
ตลอดชีพ พร้อมรับมือ
50 โรคร้ายแรง

 

ด้วยประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทีเอ็มบี เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตเท่านั้น

ทำไมต้องทำประกัน

เพื่อความคุ้มครอง?

1 นี่คือการวางแผนอนาคตให้ครอบครัว
และลูกหลาน

ส่งต่อความห่วงใยให้คนที่คุณรักได้ด้วยเงินก้อน
มั่นใจได้ว่าทุกความฝันของพวกเขาจะเป็นจริง

2 รับความคุ้มครองสูง แต่จ่ายเบี้ยต่ำ

เพราะเบี้ยประกันของประกันเพื่อความคุ้มครอง
ตลอดชีพมีราคาที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับทุนประกันภัย
ที่ได้รับ ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากถ้าเทียบกับจำนวน
ที่ต้องจ่าย

3 สร้างความอุ่นใจให้ทั้งคุณและคนข้างหลัง

สบายใจได้เต็มที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังจะไม่ต้องลำบาก

4 ลดหย่อนภาษีได้

สามารถนําเบี้ยประกันภัยทั้งเบี้ยกรมธรรม์หลัก
และเบี้ยประกันภัยของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม
มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยเบี้ยประกันภัย
ของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิลดหย่อน
ภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
ทุนประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้ เมื่อมีเหตุการณ์ตามสัญญาเกิดขึ้น เช่น สูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มครอง
99/8 พลัส

คืออะไร?

........คือ ประกันชีวิตแบบคุ้มครองชีวิตตลอดชีพ
หรือจนอายุ
ครบ 99 ปี และคุ้มครองการเจ็บป่วย
50 โรคร้ายแรง หรือ เสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ
ถาวรสิ้นเชิง

99 คือ ได้รับความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี

8 คือ จ่ายเบี้ยประกันแค่ 8 ปี

ประกันชีวิต

ทีเอ็มบี คุ้มครอง
99/8 พลัส

ดีกว่ายังไง?

 • เบี้ยประกันภัยต่ำ
 • ระยะเวลาจ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น เมื่อเทียบกับระยะเวลาคุ้มครอง
 • ความคุ้มครองชีวิตสูง
 • หากเจ็บป่วยด้วย 50 โรคร้ายแรง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
  ในการรักษา
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยทั้งเบี้ยกรมธรรม์หลักและ
  เบี้ยประกันภัยของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม มาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้
  โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิลดหย่อน
  ภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี
  และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร

รายละเอียด

 
 

รายละเอียดประกัน

 

เก็บง่ายเพียงเดือนละ 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 50,000 บาท

รับเงินคืนปีละ 2,000 บาท ทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

รับเงินก้อนโตอีก 100,000 บาท ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15

รับผลประโยชน์รวมกรณีอยู่ครบสัญญาสูงถึง 130,000 บาท

จ่ายเบี้ย 9 ปี คุ้มครองชีวิต 15 ปี

สามารถลดหย่อนภาษีได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

ตัวอย่างแสดงความคุ้มครอง

1. สามารถนําเบี้ยประกันภัยทั้งเบี้ยกรมธรรม์หลักและเบี้ยประกันภัยของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
2. สำหรับปีภาษี 2560 ผู้มีเงินได้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้
3. สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันชีวิต

อายุที่สามารถสมัครได้

1 เดือน 1 วัน – 65 ปี

ทุนประกันภัยขั้นต่ำ

150,000 บาทต่อกรมธรรม์

ค่าเบี้ยประกันภัยรายปี

กรมธรรม์หลัก ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส
:
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง (รายปี)
:
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศและอายุของผู้เอาประกันภัย
โดยค่าเบี้ยจะปรับขึ้นตามอายุของ ผู้เอาประกันภัยทุกปี

ช่องทางการชำระค่าเบี้ยประกันภัย

 
เงินสด / เช็ค
บัตรเครดิต
หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก
ปีถัดไป

รับประกันชีวิตโดยบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าฯ เท่านั้น หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ
  เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และค่าเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง หรือ สาขาของธนาคาร
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

ถาม-ตอบข้อสงสัยที่พบบ่อย

 
คำถาม : อายุเท่าไรที่สามารถสมัครประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ได้?
คำตอบ : อายุรับประกันภัย 1 เดือน 1 วัน – 65 ปี
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส เป็นแผนความคุ้มครองชนิดใด และมีข้อดีอย่างไร?
คำตอบ : เป็นแบบประกันชีวิตคุ้มครองตลอดชีพ หรือจนถึงครบอายุ 99 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตนานจนถึงอายุครบ 99 ปี
 • มีสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครอง 50 โรคร้ายแรง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 20 – 60 ปี ต่ออายุสัญญาได้ถึง 84 ปี
 • สามารถนําเบี้ยประกันภัยทั้งเบี้ยกรมธรรม์หลักและเบี้ยประกันภัยของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติมมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ โดยเบี้ยประกันภัยของสัญญาสุขภาพเพิ่มเติม สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมสรรพากร
 • สำหรับปีภาษี 2560 ผู้มีเงินได้สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือหนังสือรับรองจากบริษัทประกันประกอบการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้
 • สำหรับปีภาษี 2561 เป็นต้นไป ผู้มีเงินได้ต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ต่อบริษัทประกันชีวิต
 
คำถาม : ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือ เมื่ออยู่ครบอายุ 99 ปี ของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) ก่อนอายุครบ 99 ปี รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย หรือ กรณีมีชีวิตอยู่รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
 
คำถาม : ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 เป็นอย่างไร?
คำตอบ : ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยโรคร้ายแรง แบบซีไอ 50 มีรายละเอียดดังนี้
 • กรณีได้รับการวินิจฉัยโรคว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงดังต่อไปนี้
  • 1.1
   สำหรับโรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค รับเงินค่าสินไหมทดแทน 20% ของทุนประกันภัย
  • 1.2
   สำหรับโรคร้ายแรง (Last Stage) 45 โรค รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ในข้อ 1.1 แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์ 80% ของทุนประกันภัย

  ทั้งนี้ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค เพียง 1 โรค และครั้งเดียวตลอดอายุสัญญาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงนี้แนบอยู่

  และสำหรับกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะคุ้มครองสูงสุดถึงอายุครบ 70 ปี หรือตามระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน
   
 • กรณีเสียชีวิต รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย แต่หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์ในข้อ 1.1 แล้ว บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ที่ 80% ของทุนประกันภัย
 
คำถาม : โรคร้ายแรง 50 โรค ที่ประกันชีวิตทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส ให้ความคุ้มครองประกอบด้วย
คำตอบ : โรคร้ายแรง (Early Stage) 5 โรค มีดังนี้
 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด
 • โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ
 • โรคร้ายแรง (Last Stage) 45 โรค มีดังนี้
 • โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์
 • โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต
 • โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย
 • เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
 • ตาบอด
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
 • ตับวาย
 • โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง / โรคปอดระยะสุดท้าย
 • ภาวะโคม่า
 • การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ
 • ไตวายเรื้อรัง
 • การสูญเสียการได้ยิน
 • การสูญเสียการดารงชีพอย่างอิสระ
 • การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 70 ปี หรือตามระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน)
 • การสูญเสียความสามารถในการพูด
 • แผลไหม้ฉกรรจ์
 • การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง
 • การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
 • โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
 • โรคระบบประสาท มัลติเพิล สะเคลอโรสิส
 • โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
 • โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง
 • โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ
 • อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา
 • โรคพาร์กินสัน
 • โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ
 • ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า
 • ไตอักเสบลูปูส จากโรคซิสเต็มมิค ลูปูส อิริเธมาโตซูส
 • สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส
 • ภาวะอะแพลลิก
 • โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 • การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน
 • โรคโปลิโอ
 • การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้าและเรื้อรัง
 • โรคเท้าช้าง
 • โรคถุงน้ำในไต
 • โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย
 • โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม
 • โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง
 
คำถาม : ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส สามารถสมัครทุนประกันภัยขั้นต่ำได้เท่าไร?
คำตอบ : ทุนประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 150,000 บาท
 
คำถาม : อัตราเบี้ยประกันภัยของ ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส เป็นอย่างไร?
คำตอบ : อัตราเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ และอายุของผู้เอาประกันภัย
 

 
 

สมัครยังไง?

 

ง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1
ยื่นบัตรประชาชนที่สาขาใกล้คุณ
2
แจ้งข้อมูล (เช่น จำนวนทุนประกันภัย)
และตอบคำถามสุขภาพ
3
ชำระเบี้ย