ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส

ประกันชีวิต ทีเอ็มบี คุ้มครอง 99/8 พลัส

รายละเอียดบัญชี

มอบความห่วงใยให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก รับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 99 ปี แต่ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปี

 • มีเงินคืน

  เบี้ยประกันภัยต่ำ

 • อายุกรมธรรม์

  คุ้มครองชีวิตยาวนานถึง 99 ปี

  เพื่อไว้แทนความห่วงใยให้กับครอบครัว และคนที่คุณรัก

 • ความคุ้มครองสุขภาพ

  รับความคุ้มครองสูง

 • ลดหย่อนภาษีได้

  ลดหย่อนภาษีได้

  ตามเกณฑ์กรมสรรพากร

 • แสดงความคุ้มครอง 99/8

ลักษณะแบบประกัน 

ประกอบด้วยกรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมการรับประกันภัยโรคร้ายแรงแบบซีไอรายปี (CIYRT)

กรมธรรม์หลัก 

ให้ความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 8 ปี?

สัญญาเพิ่มเติมการรับประกันภัยโรคร้ายแรงแบบซีไอรายปี (CIYRT)

แบบประกันที่ให้ความคุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง การเสียชีวิตทุกกรณี (จากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย) หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

1. มะเร็ง 2. โรคที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นเลือดในสมอง
3. หัวใจวาย 4.เส้นเลือดหัวใจอุดตันที่ต้องทำการผ่าตัด
5. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ 6. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
7. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ 8. การผ่าตัดผนังหลอดเลือดแดงใหญ่
9. ภาวะสมองอักเสบ 10. เนื้องอกของสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
11. การอักเสบติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมองเนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย 12. โรคความเสื่อมของระบบประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกาย
13. ภาวะการสลายตัวเพิ่มขึ้นของเซลล์ประสาท 14. การอัมพาตของสมองส่วนที่ต่อกับไขสันหลัง
15. การฝ่อของเซลล์ประสาทในไขสันหลัง 16. ภาวะหูหนวก
17. ภาวะสูญเสียความสามารถในการพูด 18. แผลไฟไหม้พุพองเป็นบริเวณกว้าง
19. การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะสำคัญ 20. การเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
21. ภาวะไตวาย 22. ภาวะอัมพาต
23. ภาวะโคม่า หรือสมองตาย 24. ภาวะตับวายระยะสุดท้าย หรือเรื้อรัง
25. โรคปอดเรื้อรังระยะสุดท้าย 26. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
27. โรคกล้ามเนื้อฝ่อ 28. โรคไขกระดูกฝ่อ
29. โรคการแข็งตัวของเนื้อเยื่อโดยทั่วไป 30. โรคโปลิโอ
31. โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ 32. ภาวะตับวายเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
33. ภาวะที่สมองได้รับอุบัติเหตุรุนแรง 34. โรคพาร์กินสัน
35. โรคความดันของเส้นเลือดในปอดสูง 36. โรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์อย่างรุนแรง
37. โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเองและโรคไตอักเสบเนื่องจากโรคนี้ 38. การผ่าตัดสมอง / เส้นเลือดโป่งพองในสมอง
39. ภาวะสมองตาย / ไม่รู้สึกตัวและไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า 40. โรคหัวใจโต และกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง
41. การสูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันแบบไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ 

ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี สามารถต่อสัญญาได้ตามเงื่อนไขของสัญญาตาม ระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์หลัก หรือวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 69 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน

ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ทีเอ็มบี
?คุ้มครอง 99/8*

กรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง* 
(รายปี)

กรณีมีชีวิตและอยู่ครบสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 99 ปี
รับเงินสดคืน 100% ของทุนประกันภัย
คุ้มครองจากการเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง โดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
กรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครองชีวิตจากการสูญเสียชีวิตทุกกรณี (เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ) ระหว่างสัญญาโดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย รับความคุ้มครองชีวิตจากการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยด้วย 41 โรคร้ายแรง โดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
กรณีสูญเสียอวัยวะ
หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
ตั้งแต่เริ่มชำระเบี้ยจนถึงปีกรมธรรม์ที่ 8 พิเศษ ความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมการยกเว้นเบี้ยประกันภัยแบบดับบลิวพี (WP) หากผู้เอาประกันภัยสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยบริษัทจะชำระเบี้ยในส่วนที่เหลือผลประโยชน์ตามแบบคงได้รับสิทธิ์ตามเดิม ได้รับความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน 100% ของทุนประกันภัย
ผลประโยชน์ด้านอื่นๆ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเงินได้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ตามเกณฑ์กรมสรรพากร  ไม่สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปคำนวณลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
  * รับความคุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี * รับความคุ้มครองได้จนถึงอายุ 69 ปี และ/หรือปีที่มีการชำระค่าเบี้ยประกัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2632-6000 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับเพศ
และอายุของผู้เอาประกันภัย
ในขณะที่ต่ออายุ

 

ขึ้นอยู่กับเพศ
และอายุของผู้เอาประกันภัย
ในขณะที่ต่ออายุ จำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 150,000 บาท/กรมธรรม์ 150,000 บาท/กรมธรรม์

การชำระค่าเบี้ยประกันภัย 

  เงินสด/เช็ค บัตรเครดิต หักบัญชีธนาคาร
ปีแรก check check -
ปีถัดไป check check check